Persuasió i influència: tècniques i estratègies

Introducció

En el món del teatre i la interpretació, són molt importants la bona pronunciació, el llenguatge, el to de veu, el ritme, la gesticulació, la mirada, els silencis, etc. per poder interpretar diferents personatges, ser creïbles i persuadir el públic amb un objectiu emocional i comunicatiu alhora.

Precisament aquestes tècniques i habilitats de la comunicació són les que molts professionals necessiten dominar, ja que gran part de la seva feina consisteix en la persuasió i el convenciment mitjançant exposicions i argumentacions davant els altres, tant per presentar projectes en públic o adreçar-se al ciutadà com en situacions de negociació, en el lideratge d’equips de treball, etc.

Aquest manual posa èmfasi en la preparació d'una bona tècnica de comunicació per poder millorar i dominar l'expressió i la comunicació amb l’objectiu de convèncer i persuadir els altres.