Persuasió i influència: tècniques i estratègies

Resum

En aquest manual hem trobat les diferents maneres i els components per assolir els nostres objectius comunicatius.

En el capítol 1, “Concepte de persuasió i influència”, hem fet una diferenciació d’aquestes dues denominacions. En la primera, la persona persuadida actua per voluntat pròpia; en canvi, en la influència no té per què ser així, malgrat que es pugui tenir aquesta percepció.

En el capítol 2, “Preparació de la comunicació persuasiva”, hem destacat la importància d’organitzar prèviament les nostres idees i transformar-les en arguments per optimitzar la comunicació. Ho hem vist a través dels mapes mentals, amb una acurada selecció d’eines de suport, amb un disseny argumental a mida dels nostres objectius i destacant que aquest ha d’estar dividit en un inici, un desenvolupament i un final. En aquest capítol també hem vist com detectar els canals preferents (visual, auditiu i cinestèsic) dels nostres interlocutors per utilitzar els mateixos canals per comunicar-nos amb ells.

En el capítol 3, “Seguretat i confiança en un mateix”, hem treballat la manera de sentir-nos segurs a l’hora de comunicar-nos. En aquest cas, és important tenir uns objectius clars del que volem assolir, preparar una bona estratègia argumental, conèixer prèviament el perfil dels nostres interlocutors i controlar les diferents tècniques de control de l’activació. Finalment, hem complementat aquest capítol coneixent els diferents estils de pensament, representats de forma metafòrica amb sis barrets de colors diferents.

En el capítol 4, “Recursos verbals i no verbals”, hem pogut veure que el principal impacte de la nostra comunicació està en la manera de dir les coses, és a dir en el COM, i que aquest tindrà una influència determinant per comprendre d’una manera o una altra el QUE volem dir o transmetre.

Hem destacat la importància que tenen els recursos verbals com el VOLUM, el TO i la VELOCITAT per provocar actituds i sensacions, i fins i tot, induir estats emocionals concrets. Hem vist també que aquests recursos verbals han de ser congruents amb les expressions facials i els moviments del cos que les acompanyen, i per últim hem destacat la importància que tenen les emocions en la comunicació centrant-nos en sis emocions bàsiques: ALEGRIA, TRISTESA, POR, IRA, SORPRESA i FÀSTIC.