Persuasió i influència: tècniques i estratègies

Idees clau

  1. Tenir molt clar el que volem dir (eslògan), l’objectiu principal de la nostra comunicació. Ajuda a sintetitzar.
  2. El més important és el QUE volem dir (7%), però el més impactant és COM ho diem (55% + 38%).
  3. Cuidar l’aparença física perquè sigui coherent amb la nostra comunicació.
  4. Fem les coses amb convenciment. Hem de fer creure a la gent que estem convençuts del que diem i que ens ho creiem.
  5. L’entorn on es produeix la comunicació és un escenari imaginari on hem de centrar totes les nostres capacitats de concentració.
  6. Reconèixer les nostres virtuts i aprofitar-les en la millora de les nostres capacitats de comunicació.
  7. Saber expressar-nos i provocar a través de les emocions.
  8. Posar-nos en el lloc de l’altre i ajustar i flexibilitzar la nostra comunicació.
  9. Adaptar-nos als canals d’entrada dels altres (visual, auditiu o cinestèsic).
  10. Utilitzar l’humor i ser positius sempre que puguem.