Resolució de conflictes en l'equip de treball

Introducció

Aquest manual vol ser una eina que integri una sèrie de recursos per facilitar la gestió positiva dels conflictes.

Per definició, la vida és conflicte. Aquest es pot donar entre els membres d’una família, entre amics, entre companys de feina, entre entitats, etc. Per la qual cosa, els conflictes són inherents a l’ofici de viure. Per si sols, poden arribar a ser una oportunitat, en funció de com es gestionin i es resolguin per millorar les situacions i les relacions entre les parts.

L’objectiu d’aquest manual és posar a disposició, de forma fàcil i entenedora, una metodologia que permeti afrontar amb garanties els conflictes que es generen en la vida en general i en l’ambient laboral en especial.

Els continguts que recull aquest manual representen un conglomerat d’eines molt útils i eficients per fer front als conflictes amb garanties.