Resolució de conflictes en l'equip de treball

6. La comunicació no violenta (CNV) com a estratègia clau per resoldre els conflictes

La comunicació no violenta (CNV) és una eina de comunicació, principalment verbal, que pot servir per resoldre conflictes entre dues o més parts. No és una fórmula fixa; la CNV s’adapta a les diferents situacions, als estils personals i a les cultures, i la seva essència es troba en la intenció de connectar-se amb l’empatia i la compassió, no en les paraules que es diuen.

L’objectiu de la comunicació no violenta (CNV) no és canviar la conducta dels altres per obtenir allò que volem sinó establir relacions honestes i empàtiques, que fomenten la voluntat de col·laboració necessària per tal de poder satisfer les necessitats de tots els/les involucrats/ades.

6.1. Els quatre passos de la CNV

Els quatres passos de la CNV són:

 1. Observació.
 2. Identificació dels sentiments.
 3. Identificació de les necessitats.
 4. Formulació d’una petició per satisfer les necessitats identificades.

PAS 1. OBSERVACIÓ

És una descripció dels fets observables del que ha succeït i com s’ha percebut, sense acusar l’altre ni fer judicis, en poques paraules.

 • L’ordinador estava encès quan he arribat avui.
 • L’informe em va arribar un dia tard.

Les frases no porten cap mena de càrrega emocional, no acusen, ni jutgen.

En fer una observació, sense jutjar ni criticar l’altra persona, augmentem les possibilitats que ens escolti, sense posar-se a la defensiva.


PAS 2. IDENTIFICAR ELS SENTIMENTS

Quan estem massa desconcertats amb les nostres emocions, aquest exercici pot semblar més complicat.

Quan veig que és l’hora i no tenim els informes preparats per a la reunió, sento frustració.

A través dels sentiments obtenim informació; són com un senyal, per això és important no evitar-los sinó ser-ne conscients, permetre’ns sentir-los i verbalitzar-los.


new_pdf_page

PAS 3. IDENTIFICAR LES NECESSITATS

És fàcil confondre les necessitats amb les estratègies.

Els diners són una estratègia, un mitjà per assolir allò que volem, com pot ser la necessitat de comprar el menjar que ens agrada o anar a un fisioterapeuta per tractar aquell dolor d’esquena. També podria haver-hi altres estratègies per cobrir aquestes necessitats, com un intercanvi.

Tots els éssers humans tenim un grup de necessitats bàsiques comuns relacionades amb la nutrició, el descans, la connexió amb d’altres éssers humans i, fins i tot, l’amor. Per tal de satisfer-les, hi ha moltes possibilitats i, a cadascú, li anirà bé una manera o una altra.

Com s’ha comentat abans, les emocions poden estar indicant que alguna de les nostres necessitats no està sent coberta i podem obrir-nos a identificar quina és aquesta necessitat.

La definició de necessitat amb la CNV té a veure amb els recursos necessaris per mantenir o enriquir la vida.

A continuació mostrem una llista de necessitats bàsiques que tots compartim:

 • Tenir cura del nostre físic: seguretat, supervivència, aire, aigua, menjar, descans, contacte físic, salut, etc.
 • Celebració: celebrar els somnis complerts, els moments especials, les retrobades, etc.
 • Commemorar les pèrdues (dol): de sers estimats, de somnis no complerts, etc.
 • Integritat: autenticitat, creativitat, significat, sentit del valor propi.
 • Amor: acceptació, estima, comunitat, consideració, contribució, seguretat emocional, empatia, afecte, tranquil·litat, respecte, recolzament, confiança, comprensió, carícies.
 • Autonomia: escollir els propis somnis, les metes, els valors, així com escollir el nostre propi camí per assolir-los.
 • Prendre les nostres pròpies decisions: exercir el nostre propi poder personal.
 • Joc: alegria, creativitat, contacte social, distensió, desenvolupament d’habilitats, aprenentatge, plaer.
 • Comunió espiritual: bellesa, harmonia, inspiració, ordre, pau.

Sovint els conflictes esdevenen a causa de desacords o diferents expectatives pel que fa a les estratègies individuals per satisfer una necessitat.


PAS 4. FORMULACIÓ D’UNA PETICIÓ

Quan volem fer una petició, hem de ser molt conscients de què volem. Una vegada seguits els passos anteriors, no és suficient expressar els nostres sentiments, cal expressar clarament el que proposem que l’altra persona faci. El llenguatge ha de ser clar i d’acció positiva, dient el que volem d’aquesta persona, en lloc de centrar-nos en el que no volem. Així mateix, cal evitar expressions poc clares o ambigües. Com més clara sigui la petició, més probabilitat tindrem d’obtenir el resultat que desitgem.

Si volem que la nostra petició sigui rebuda com a tal, i no com a una exigència, haurem d’indicar al nostre interlocutor d’alguna manera que només pretenem que faci el que li demanem, si realment ho desitja.

També hem d’estar oberts a que ens rebutgin la proposta, i a que ens n’ofereixen una d’alternativa.

L’objectiu de la comunicació no violenta no consisteix a canviar les persones, ni modificar-ne la conducta, sinó a establir relacions basades en la sinceritat i l’empatia, de manera que ens permetin satisfer les necessitats d’ambdós interlocutors.

Un col·laborador s’enfada i se sent traït pel seu cap de departament perquè, quan fa les coses bé, no li diu mai res, només li fa comentaris quan necessita alguna cosa i si un tema no ha sortit bé. Possiblement, la necessitat del col·laborador està relacionada amb sentir-se reconegut, una necessitat que tot ésser humà té. Si el cap és capaç d’identificar-ho, o bé si el col·laborador li expressa el que sent i necessita, podran trobar una estratègia per resoldre-ho. Com, per exemple, donar reconeixement quan la feina està ben feta, o tenir reunions periòdiques de seguiment en què es comentin els fets positius i els que necessiten millora.

A l’oficina, hi ha una persona que mai s’acosta a la màquina de cafè a parlar amb els companys i les companyes. La gent pensa que és un antipàtic i un mal educat. Amb la CNV, els companys podrien compartir l’observació que, als matins, quan prenen el cafè, ell es queda al seu lloc de treball i obrir-se dient que els agradaria conèixer-lo millor. El següent pas seria escoltar amb empatia el que vulgui expressar l’altra persona i, a partir d’aquí, uns i altres poden oferir diferents estratègies alternatives. Potser, a aquest company, no li agradi el cafè, però podria apropar-se de tant en tant per xerrar, o potser vol centrar-se a fer la feina ràpidament per anar a casa a fer-se càrrec dels seus pares que són grans, etc., però podria buscar un altre dia per xerrar. O potser podria compartir el cotxe amb algú altre i així tenir temps per conèixer-se millor.

Activitat

Com a primer exercici, es proposa seguir els 4 passos amb un mateix cada vegada que alguna cosa ens alteri. Es proposa practicar l’observació sense judici, la identificació de les pròpies emocions, seguit d’identificar quina necessitat cal ser coberta i, finalment, buscar diferents estratègies per cobrir-les, bé sigui per posar-les en pràctica sol o bé fent una petició a algú altre.

La CNV requereix pràctica. No estem acostumats a aquest procés i fer aquest exercici primer amb un mateix durant una setmana i portar un diari dels aprenentatges ens ajudarà a estar més preparats per començar a posar-la en pràctica amb d’altres persones i a mantenir converses de manera constructiva.

Un cop assolida la CNV des del vessant individual, es proposa posar-la en pràctica en relació amb els altres. És a dir, quan algú es mostra alterat, practicar l’empatia, intuint i preguntant sobre quina podria ser la necessitat que ha de ser coberta, per tal de poder ajudar a trobar estratègies per cobrir-la. Fer la pràctica durant una altra setmana i mantenir un diari dels aprenentatges. Aquesta segona pràctica, a més d’ajudar-nos a reforçar els conceptes de la CNV, ajuda a practicar l’empatia i, per tant, a millorar el nivell de resolució de conflictes.

6.2. La resolució de conflictes i el seu impacte en els equips segons el model de Patrick Lencioni

Patrick Lencioni és un escriptor de gran prestigi en el món empresarial, autor, entre d’altres, de Las cinco disfunciones de un equipo (2011).

En aquest llibre, s’hi presenta un model que resumirem breument, en el qual mostra com a segona disfunció un mal enteniment o una mala gestió dels conflictes. Creiem interessant presentar-lo per ressaltar la importància de gestionar adequadament els conflictes.

6.2.1. Les 5 disfuncions d’un equip

Segons Lencioni, les organitzacions no aconsegueixen treballar en equip perquè involuntàriament cauen presa de cinc obstacles naturals però perillosos, que podem anomenar les cinc disfuncions d'un equip i que pots veure representades en la figura de la piràmide.

new_pdf_page

Aquestes cinc disfuncions poden ser erròniament interpretades com cinc assumptes que es poden tractar aïlladament. Però, en realitat, constitueixen un model interrelacionat i esdevenen potencialment letals per a l'equip si es falla en qualsevol d'aquests cinc aspectes.

Una ràpida visió general de cada disfunció, i del model que configuren, aclarirà el tema:

 1. La primera disfunció és l'absència de confiança entre els membres de l'equip. Això sorgeix, essencialment, de la seva manca de disposició per ser vulnerables en el grup. Els membres de l'equip que no estan disposats a obrir-se davant els altres, per acceptar errors i debilitats, impossibiliten la construcció dels fonaments de la confiança.
 2. Aquest fracàs en construir confiança és perjudicial perquè propicia la segona disfunció: la por del conflicte. Els equips que no tenen confiança són incapaços de lliurar-se a discussions d'idees sense fre i apassionadament. Recorren, en canvi, a converses vetllades i a comentaris curosos.
 3. La manca de conflicte és un problema perquè reforça la tercera disfunció d'un equip: la manca de compromís. Sense airejar les seves opinions en el curs d'un debat obert i apassionat, els membres d'un equip en escasses ocasions (si ho fan alguna vegada) accepten veritablement les decisions i es comprometen amb elles; encara que fingeixin estar d'acord durant les reunions.
 4. A causa d'aquesta manca de compromís i d’acceptació, els membres d'un equip desenvolupen una evitació de responsabilitats, la quarta disfunció. Sense sentir-se compromesos amb un clar pla d'acció, fins a la gent més centrada i entusiasta sol vacil·lar abans de cridar l'atenció dels seus companys sobre accions i conductes que semblen contraproduents per al bé de l'equip.
 5. La incapacitat per fer-se responsables mútuament crea un ambient en què pot prosperar la cinquena disfunció. La manca d'atenció als resultats passa quan els membres de l'equip situen les seves necessitats individuals (com l'ego, el desenvolupament de la trajectòria personal, el reconeixement, etc.), o fins i tot les necessitats dels seus departaments, per sobre de les metes col·lectives de l'equip.

I així, de la mateixa manera que a una cadena a la qual se li ha trencat una baula, el treball en equip es deteriora si es permet que floreixi una sola disfunció.

Una altra manera d'entendre aquest model és adoptar l'enfocament oposat positiu i imaginar com es condueixen els membres d'un equip veritablement cohesionat:

 • Confien els uns en els altres.
 • Participen en conflictes per idees sense filtrar.
 • Es comprometen amb decisions i plans d'acció.
 • Es responsabilitzen mútuament pel compliment d'aquests plans.
 • Se centren en l'assoliment de resultats col·lectius.”

new_pdf_page

6.2.2. La confiança

En el context de la construcció d'un equip, la confiança és la seguretat que tenen els membres de l'equip sobre que les intencions dels seus companys són bones i sobre que no hi ha raó per ser ni protector ni cautelós en el si del grup. Essencialment, els companys d'equip han de sentir-se còmodes sent vulnerables entre ells.

Perquè no hi hagi aversió al conflicte i es vegi de manera positiva, en primer lloc hi ha d’haver confiança, el pilar en el model de Lencioni. La confiança és el fonament d'un equip cohesionat i que funciona. Sense ella, el treball en equip és impossible.

Aquesta descripció contrasta amb una definició més estàndard de confiança que se centra en la capacitat de predir la conducta d'una persona segons l'experiència anterior. Per exemple, un ha de “confiar” en el fet que un company d'equip rendirà al màxim perquè així ho ha fet en el passat.

Això pot ser molt desitjable, però no n'hi ha prou per representar el tipus de confiança que és propi d'un gran equip. Això requereix que els membres de l'equip es mostrin vulnerables uns als altres i tinguin la seguretat que les seves respectives vulnerabilitats no seran utilitzades contra ells. Només quan els membres d'un equip se senten veritablement còmodes si estan exposats els uns als altres comencen a actuar sense preocupar-se de protegir-se. El resultat és que poden centrar completament la seva energia i atenció a la feina i deixen d'actuar deshonestament per estratègia o per mantenir quotes de poder.

El cost de fracassar en això és molt alt. Els equips on manca confiança malbaraten una quantitat enorme de temps i energia controlant la seva conducta i interaccions dins del grup. Tendeixen a témer les reunions, a evitar el conflicte i són reticents a l'hora d'assumir riscos demanant o oferint ajuda. El resultat és que la moral dels equips desconfiats sol ser molt baixa i les renúncies o els canvis de personal, habituals.

En construir confiança, es fa possible el conflicte constructiu, perquè els membres de l'equip no vacil·len a lliurar-se a debats apassionats i de vegades emocionals, sabent que no se'ls castigarà per dir alguna cosa que, en altres circumstàncies, es podria interpretar com destructiu o crític.

6.2.3. El conflicte com una oportunitat de millora

Totes les grans relacions, les que perduren en el temps, requereixen conflictes productius per créixer. Això val per al matrimoni, per a la paternitat, l'amistat i, com no podia ser d’una altra forma, també per al món laboral.

Desgraciadament, el conflicte és assumpte tabú en moltes situacions, especialment en el treball. I com més alt arribi una persona a la cadena de la direcció de l'organització, més gent trobarà que gasta enormes quantitats de temps i d’energia tractant d'evitar els debats apassionats, essencials per mantenir en vida tot gran equip i tota organització.

És important distingir entre conflicte ideològic productiu i lluita destructiva i personal pel poder. El conflicte ideològic es limita a conceptes i idees, i evita centrar-se en qüestions personals i en atacs mesquins. No obstant això, pot comptar amb moltes de les qualitats exteriors del conflicte interpersonal passió, emoció i frustració, i un observador extern fàcilment pot confondre’l amb discòrdia improductiva.

Però els equips que es lliuren al conflicte productiu saben que el seu únic propòsit és produir la millor solució possible en l'espai més breu de temps. Aquests equips discuteixen i resolen problemes de manera més ràpida i completa que d’altres, i surten d'acalorats debats sense sentiments residuals ni danys individuals, però disposats a atacar el proper problema important.

Irònicament i paradoxalment, els equips que eviten el conflicte ideològic per no ferir els sentiments dels seus membres solen acabar encoratjant una perillosa tensió entre ells.

Si els membres d'un equip no discuteixen obertament i discrepen sobre idees importants, solen incórrer en atacs personals que són molt més desagradables i perjudicials que qualsevol discussió sobre problemes concrets.

També resulta irònic que tanta gent eviti el conflicte en nom de l'eficiència, perquè el conflicte saludable en realitat estalvia temps. Al contrari de la noció que diu que els equips malgasten temps i energia discutint, els que eviten el conflicte es condemnen a tornar una i altra vegada sobre els mateixos problemes sense resoldre. Solen demanar als membres que es facin càrrec dels seus problemes fora de l'equip, el que sembla un eufemisme per evitar el tracte d'un tema important; però aquest es tornarà a presentar a la reunió següent.

Com fer que un equip desenvolupi la capacitat i disposició per comprometre’s en un conflicte saludable?

El primer pas és reconèixer que el conflicte és productiu i que molts equips tendeixen a evitar-lo. Mentre alguns membres de l'equip creguin que el conflicte és innecessari, hi ha poques possibilitats que passi.

Però, a més del simple reconeixement, hi ha alguns mètodes senzills perquè el conflicte sigui més habitual i productiu.

EXCAVAR

Els membres dels equips que tendeixen a evitar conflictes han d'assumir de vegades el paper d’“excavadors“; es tracta d’extraure desacords ocults dins de l'equip i treure’ls a la llum. Han de tenir el valor i la confiança per posar en circulació assumptes sensibles i per forçar que l'equip els treballi. Per portar això a terme, cal cert grau d'objectivitat en les reunions i de compromís de mantenir el conflicte fins que aquest es resolgui. Alguns equips poden assignar a un membre de l'equip la responsabilitat de fer-ho durant una discussió o una reunió.

AUTORITZACIÓ SOBRE LA MARXA

Durant el procés d'excavar per trobar el conflicte, els membres de l'equip han de recolzar-se entre ells per no abandonar una discussió saludable. Una manera senzilla però eficaç de fer-ho és fer notar quan els que estan en ple conflicte s'estan incomodant amb el nivell de la discòrdia i llavors interrompre el debat i recordar a tots que el que estan fent és necessari. Per més simple i paternal que això pugui semblar, resulta una eina notablement eficaç per restar tensió a un intercanvi productiu però difícil i per recuperar la confiança i poder continuar.

ALTRES EINES

Com s’ha comentat a dalt, hi ha diverses eines per estils de personalitat i preferències conductuals que permeten que els membres d'un equip es comprenguin millor.

L’instrument presentat a l’apartat 1 de Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument, habitualment anomenat TKI, permet que els membres d'un equip comprenguin les inclinacions naturals que es donen al voltant d'un conflicte i així puguin optar de manera més estratègica per l'opció i pel plantejament més apropiats en diferents situacions.

EL PAPER DEL LÍDER

Un dels majors reptes que afronta un líder que vol promoure conflictes saludables és el seu propi desig de no perjudicar els membres de l'equip. Això porta a interrupcions prematures dels desacords i no permet que els membres de l'equip desenvolupin capacitats adequades per tractar per si mateixos els conflictes. S'assembla bastant als pares que protegeixen excessivament els seus fills de baralles i d’altercats amb els seus germans. En molts casos, això només serveix per tensar les relacions, ja que priva els participants d'oportunitats per desenvolupar capacitats per gestionar conflictes. Els deixa, a més, a l'espera d'una solució que mai arriba.

Per tant, és clau que els líders demostrin mesura quan la gent es submergeix en un conflicte i que permetin que la solució passi naturalment, per més confús que això pugui resultar de vegades. Això pot constituir tot un desafiament, ja que molts líders creuen que no estan fent bé la seva feina si perden el control dels seus equips durant una situació conflictiva.

Finalment, cal dir, per més fressat que sembli, que és essencial que un líder tingui la capacitat de modelar personalment una conducta apta per al conflicte. Si evita el conflicte quan és necessari i productiu i molts comandaments ho fan, un líder d'equip pot encoratjar aquesta disfunció.

Si s'accepta el conflicte com a productiu i es detecten les opinions i perspectives dels membres de l'equip, aquest es pot comprometre confiadament amb una decisió sabent que tots s'han beneficiat de les idees de tots.

6.2.4. Generació de compromís (la confiança porta al compromís)

En el context d'un equip, el compromís depèn de dues coses: de la claredat i de l'acceptació.

Els grans equips adopten decisions clares i permanents, i les concreten amb la completa acceptació de tots els seus membres, fins i tot dels que van votar en contra aquesta decisió. Marxen de les reunions amb la confiança que cap membre de l'equip té dubtes sobre el suport que mereix aquesta decisió.

Les dues grans causes de la manca de compromís són el desig de consens i la necessitat de certesa:

 • Consens: els grans equips comprenen el perill de cercar el consens i troben maneres d'aconseguir que una decisió s'accepti encara que un acord complet sigui impossible. Comprenen que els éssers humans raonables no necessiten que triomfi la seva posició per donar suport a una decisió, sinó que només necessiten saber que les seves opinions van ser escoltades i considerades. Els grans equips s'asseguren que les opinions de tothom siguin considerades genuïnament, la qual cosa provoca llavors la disposició a donar suport a la decisió que finalment prengui el grup. Si això no és possible, el líder de l'equip té autoritat per decidir.
 • Certesa: els grans equips també s'enorgulleixen per ser capaços d'unir-se després de les decisions i per comprometre’s a passar a l’acció, encara que hi hagi poca seguretat sobre si la decisió és correcta. Això és així perquè comprenen el vell axioma militar que una decisió és millor que cap. També reconeixen que és millor adoptar agosaradament una decisió i equivocar-se per canviar de direcció amb igual valentia que no fer res.

Això contrasta amb la conducta d'equips disfuncionals que tracten de polir arestes i posterguen decisions fins que posseeixen dades suficients per sentir-se segurs que adopten la decisió correcta. Tot i que pot semblar molt prudent, és perillós a causa de la paràlisi i l’absència de confiança que genera en un equip.

És important recordar que el conflicte resideix en la disposició a no comprometre’s si no hi ha informació perfecta. En molts casos, els equips tenen tota la informació que necessiten, però aquesta reposa en la ment i en el cor dels seus membres, i s'ha d'extreure mitjançant un debat franc.

Només quan tots els membres de l’equip han posat les seves opinions i perspectives sobre la taula, l'equip pot comprometre’s confiadament amb una decisió sabent que ha begut de la saviesa col·lectiva de tot el grup i sent conscients que la intel·ligència de l’equip és molt més que la de les parts sumades individualment.

6.3. Síntesi

El conflicte i com es gestioni és un factor clau en l’èxit d’un equip.

Els equips tenen èxit perquè són summament humans. En reconèixer les imperfeccions de la seva humanitat, els membres d'equips funcionals superen les tendències naturals que tornen tan elusives la confiança, el conflicte, el compromís, la responsabilitat i centrar-se en els resultats.

Un conte per a la reflexió: assemblea a la fusteria

Diuen que, en una fusteria, hi va haver una vegada una estranya assemblea. Va ser una reunió d'eines per arreglar les seves diferències.

El martell va exercir la presidència, però l'assemblea li va notificar que havia de renunciar. La causa? Senzillament, “Fa molt soroll” i, a més, es passava tot el temps colpejant. El martell va acceptar la seva culpa, però va demanar que també fos expulsat el cargol, va dir que calia donar-li moltes voltes perquè servís d'alguna cosa.

Davant l'atac, el cargol va acceptar també, però al seu torn va demanar l'expulsió de la llima. Va fer veure que era molt aspra en el tracte i sempre tenia friccions amb els altres.

I la llima va estar d'acord, amb la condició que fos expulsat el metre, que sempre mesurava els altres segons la seva mida, com si fos l'únic perfecte.

En això va entrar el fuster, es va posar el davantal i va iniciar el seu treball. Va utilitzar el martell, la llima, el metre i el cargol. Finalment, la tosca fusta inicial es va convertir en un bonic moble.

Quan la fusteria va quedar novament sola, l'assemblea va reprendre la deliberació. Va ser llavors quan va prendre la paraula la serra i va dir:

—Senyors, ha quedat demostrat que tenim defectes, però el fuster treballa amb les nostres qualitats. Això és el que ens fa valuosos. Així que no pensem ja en els nostres punts dolents i concentrem-nos en la utilitat dels nostres punts bons.

L'assemblea va trobar llavors que el martell era fort, el cargol unia i donava força, la llima era especial per afinar i netejar asprors i van observar que el metre era precís i exacte. Es van sentir orgullosos de les seves fortaleses i de treballar junts.