Resolució de conflictes en l'equip de treball

Idees clau

  • La clau de qualsevol evolució o canvi és reconèixer sincerament en quin punt ens trobem i cap a on volem anar.
  • Cal veure el conflicte com un senyal que alguna cosa s’ha d’ajustar; llavors serem capaços de veure’l com una oportunitat de millora i afrontar-lo de manera diferent.
  • És important desenvolupar les nostres intel·ligències, segons una visió sistèmica: l’emocional, la social i la relacional.
  • L'empatia és fonamental en l'àmbit laboral ja que ens permet tractar de manera adequada les emocions i els sentiments de la gent amb qui ens relacionem.
  • L’escolta activa és un factor bàsic per millorar i desenvolupar l’empatia. És l’habilitat d’enfocar-se completament en la persona que s’expressa, per entendre les seves necessitats profundes i facilitar la seva expressió.
  • L’objectiu de la CNV és establir relacions honestes i empàtiques, que fomentin la voluntat de col·laboració necessària per tal de poder satisfer les necessitats de tots els involucrats. Trobar el guanyar-guanyar és el seu objectiu.
  • Sense una bona gestió de conflictes, tot equip està destinat al fracàs. Per això, ens servim del model de Patrick Lencioni i les cinc disfuncions d’un equip.