Habilitats directives: Gestió d'equips

Anàlisi de l’estat de la qüestió

Gestionar un equip requereix diverses habilitats, tant organitzatives com socials. En aquest curs es presenten totes elles per obtenir una visió de conjunt de la tasca del gestor d'un equip:

  • Ens hem plantejat en quina etapa es troba la construcció del nostre equip de treball? Un equip de treball té un procés vital clar: saber en quina fase es troba per saber cap on dirigir el seu creixement i la seva maduresa.
  • En sabem prou de com utilitzem el nostre temps laboral? El gestor d'equip és un model de com organitzar i utilitzar el temps, i això el determinarà a l’hora de tenir credibilitat en la gestió de tots els temes relatius a la productivitat i l'eficàcia de l'equip que gestioni.
  • Sabem com crear nous hàbits de treball? Crear “crisis” per assolir nous hàbits és una estratègia per mantenir viva i dinàmica la gestió de l'eficàcia i l'eficiència en els equips de treball.
  • Comuniquem les crítiques i les aportacions i les acceptem de manera que construïm relacions laborals positives? Perquè un equip avanci cal ser crític i constructiu, tant amb la pròpia gestió com amb els membres de l'equip. Segons com es faci, el resultat pot ser molt diferent.
  • Com equilibrem els diferents rols entre els membres de l'equip? No cal tenir un equip “perfecte”, no existeix; el que cal és saber com gestionar-lo perquè les diferències s'equilibrin i la dinàmica entre els membres permeti avançar amb la tasca.
  • Som conscients de quan motivem i quan desmotivem? La motivació és cosa de dos. Saber quines són les fases del cicle motivacional i com les característiques de la motivació i de les tasques incideixen en la motivació dels membres de l'equip, ens serà molt útil.