Habilitats directives: Gestió d'equips

Resum

El gestor d'un equip ha de tenir present que aprendre a treballar de forma efectiva com a equip requereix el seu temps, ja que cal superar diverses fases perquè un grup de persones passi de ser un grup de persones a ser un equip de treball.

El gestor d'un equip ha de tenir clar què és el que l'equip ha d'aconseguir i aconseguir comunicar-ho als seus membres; per això la seva comunicació tindrà les característiques d'una comunicació basada en la dialèctica positiva, generarà un feedback eficient i gestionarà de manera constructiva les crítiques i les aportacions de tots els membres de l'equip.

El gestor de l'equip ha de marcar directrius productives i de gestió de relacions perquè els membres de l'equip siguin capaços de:

  • Gestionar el seu temps per gestionar el seu treball diari.
  • Participar en les activitats productives que permeten aconseguir els objectius de la tasca de l'equip.
  • Alternar fàcilment diversos processos de pensar per prendre decisions i resoldre problemes.
  • Comprendre el procés de presa de decisions comunicant-se eficientment per negociar les diferències individuals.

Les evidències que la gestió de l'equip és eficient i que els seus membres arriben a constituir-se en un equip de treball són:

  • Les càrregues de treball estan distribuïdes de manera equitativa i permeten el desenvolupament professional i la col·laboració entre els membres de l'equip.
  • Els resultats de la tasca tenen bona relació entre l'esforç i els recursos invertits i la qualitat obtinguda.
  • Els membres de l'equip es respecten i es complementen socialment i tècnicament.