Habilitats directives: Gestió d'equips

Idees clau

  1. Per gestionar un equip, cal tenir present quins objectius es volen aconseguir en cada moment respecte a la duració de l'equip, el desenvolupament de les seves capacitats i la millora de la seva capacitat laboral en processos i continguts de la feina.
  2. En el món del treball, les persones de l'entorn tenen necessitat de comunicar-se amb freqüència. La qualitat de la comunicació serà una eina clau per a la gestió dels equips. Els mitjans fonamentals que tenim per relacionar-nos amb les altres persones són la paraula oral i escrita.
  3. El gestor d'un equip gestiona la tasca; per això incideix en la planificació temporal, la coordinació entre els processos i la qualitat del contingut.
  4. Els grups humans tenen vida pròpia. Per gestionar les seves relacions perquè passin a ser relacions cooperatives, per ser eficaços a l’hora d’aconseguir els objectius laborals, serà necessari gestionar les relacions interpersonals perquè els diferents rols dins l'equip es vagin compensant.
  5. Gestionar un equip de treball implica conèixer les actituds i aptituds laborals i socials dels seus membres i conduir-los, mitjançant l'aprenentatge i la capacitat d'anàlisi i crítica, a un creixement i una maduració en benefici d'incrementar eficàcia i eficiència en el treball de l'equip.