11. La projecció de la imatge institucional

11.1. La indumentària

Tal com hem anat explicant, la projecció de la imatge pública d’una institució la portem a terme amb diverses tècniques de relacions públiques, concretament, com ja hem vist, amb l’organització d’actes protocol·laris.

Les persones que en formen part, siguin polítics o treballadors, també són imatge de la institució i comuniquen missatges. Per això la roba que triem en cada ocasió parla de nosaltres individualment i col·lectivament. La comunicació en el fet de vestir es considera també comunicació no verbal, perquè és la primera impressió (estètica) que les persones desconegudes reben de nosaltres, ja que transmetem informació i trets de la personalitat, sigui bon gust, estridència, elegància o provocació. La roba que decidim posar-nos també és un mitjà de diferenciació o integració en els col·lectius.

Per això, en funció del tipus d’acte públic i com a representants de l’Administració per a la qual treballem, s’exigeix una indumentària adequada a cada situació.

Pel que fa a la indumentària protocol·lària, tradicionalment la marca l’home, i la dona es vesteix en funció de les normes indicades a la invitació.

En general, el més important és no cridar mai l’atenció.

A continuació, pots consultar les normes bàsiques d’indumentària protocol·lària per saber vestir adequadament en cada ocasió:

Formalitat

Hora de l’acte

Senyors

Senyores

Militars

DIARI

Matí

Vestit fosc

Vestit curt

Uniforme de gala

ETIQUETA

Matí

Jaqué

Vestit curt

Uniforme d’etiqueta

Tarda - Vespre

Frac

Vestit llarg

Uniforme de gran etiqueta

Nit

Esmòquing

Vestit llarg o de còctel

Uniforme d’etiqueta

Tot seguit, s’indiquen les expressions més utilitzades en les invitacions, que seran les que haurem de comprendre i respectar per no confondre’ns d’indumentària. Cal tenir en compte que són els requeriments que la persona organitzadora estableix per assistir al seu acte.

 • Se suplica etiqueta. Vol dir que la persona amfitriona desitja que els seus convidats acudeixin amb una etiqueta senzilla (esmòquing o jaqué), però no implica obligatorietat, es pot portar vestit fosc. Les dones podran portar vestit curt o de còctel.
 • Vestit fosc. És obligatori portar vestit fosc, i per tant, les dones han de portar vestit curt o de còctel. Si l’home porta vestit fosc, la dona mai pot anar amb vestit llarg.
 • Jaqué o uniforme. És d’ús obligatori (no opcional). La dona portarà vestit curt. Com que es tracta d’un acte diürn, no permet portar vestit llarg.
 • Frac o uniforme amb condecoracions. És d’ús obligatori per als homes. Les dones portaran vestit llarg. És la indumentària de més gala.
 • Rigorosa etiqueta o etiqueta. És obligat el frac per als homes i el vestit llarg per a les dones.

Diferents denominacions de l’etiqueta (equivalències) segons els països:

Espanya

EUA

Anglaterra

França

Jaqué

Morning coat

Morning coat

Jaquette

Frac (gala)

White tie

White tie
Tails

Habit

Esmòquing

Black tie
Tuxedo

Black tie
Dinner jacket

Smoking

Quadre de denominacions d’indumentària.

11.2. La comunicació no verbal

La comunicació no verbal també es refereix al que expressem encara que estiguem en silenci. El nostre llenguatge gestual i corporal (la postura del nostre cos i la gesticulació facial) és part de la nostra conducta i és analitzat també per les persones que ens observen.

Hi ha moltes formes no verbals de comunicació que estan presents en els actes, com la il·luminació, les fotografies o imatges que projectem, la sonorització, els colors, la simbologia o les banderes.

Cal transmetre seguretat i sensació de control de la situació a través de:

 • Tenir una bona postura. El cos ha d’estar dret, vertical (amb una correcta alineació corporal).
 • Mantenir el somriure.
 • Evitar la gesticulació facial i manual excessiva.
 • Mantenir contacte visual amb la presidència i els col·laboradors per informar.
 • Caminar amb pas segur, amb fermesa, en línia recta i evitant les corredisses.
 • Seure i aixecar-nos correctament de la cadira. Mantenir els genolls junts mentre estem asseguts.
 • Assentir amb el cap.

Cal evitar

 • Rascar-se en públic i mastegar xiclet.
 • Treure’ns les sabates, encara que ens facin mal els peus. Si hem d’estar molta estona dempeus, canviem el pes del cos d’un costat a l’altre alternativament.
 • Riure sorollosament.
 • Els crits.
 • Les cantarelles.
 • Transmetre sentiments amb el gest facial (disgust, tristesa, sorpresa…).

Fons i forma han de ser coherents perquè el discurs sigui creïble i convincent.