3. Presidència i tipus de presidències

Observant aquestes dues fotografies, veiem que sovint es planteja un conflicte sobre com muntar una presidència en funció de si l’amfitrió és una Administració (Generalitat, Diputació o Ajuntament) o és una empresa.


Exemple A

Fotografia de la Junta General d’Accionistes de Repsol (Madrid).
Font: elconfidencial.com

Exemple de presidència parell (1 2). A l’esquerra, el Sr. Josu Jon Imaz, conseller delegat de Repsol, i a la dreta, el Sr. Antoni Brufau, president de Repsol.

En tractar-se d’una presidència parell, visualment es crea dubte de quina de les dues persones és més important.


Exemple B

Fotografia de firma de conveni a l’Ajuntament de Cabra (Còrdova), 2015.
Font: elcorreodecabra.com

Exemple de presidència senar (2 1 3). Al centre, l’alcalde de Cabra, a l’esquerra, el Sr. Fernando Priego Chacón, president de Caminos de Pasión, i a la dreta, la Sra. Lídia Vidal, representant de CN Travel.

En tractar-se d’una presidència senar, visualment queda molt clar qui presideix l’acte, que és l’amfitrió i alcalde del municipi.

Com que la figura més important al món local, si no vénen autoritats de rang superior, és l’alcalde o alcaldessa del municipi, quan l’acte l’organitza una empresa, per cortesia (tot i que no hi està obligada) acostuma a cedir la presidència, i la màxima figura de l’empresa queda relegada a un segon lloc.

3.1. La presidència

La presidència és la zona reservada durant un acte a l’amfitrió i als seus convidats principals, col·locats segons la seva precedència.

Les principals característiques de la presidència són:

 1. Se situa enfront dels convidats.
 2. Es distingeix per la seva decoració.

Per al bon funcionament d’una presidència, és important recordar que:

 • Els membres de la presidència són els últims a entrar al saló.
 • Els membres de la presidència esperaran drets que l’amfitrió s’assegui.
 • A la sortida es farà a l’inrevés: l’amfitrió s’aixecarà el primer i serà el primer a sortir del saló.

El lloc d’honor es reserva a una alta autoritat o a un convidat d’honor i se l’acostuma a asseure a la presidència, al costat de l’amfitrió o persona que presideix l’acte.

3.2. Tipus de presidència

La presidència podrà ser: asseguda, dreta, senar, lineal i intercalada.

Generalment els criteris aplicables són:

 • Presidència asseguda: per a actes solemnes. Duració prevista: més de 30 minuts.
 • Presidència dreta: és més informal. S’usa per a inauguracions. Durada curta, acte màxim de 30 minuts. Dificulta l’ordenament dels membres.
 • Presidència parell: quan el nombre de persones que ocupen la presidència és parell (dues, quatre, sis o més).
 • Presidència senar: quan el nombre de persones que ocupen la presidència és senar (tres, cinc o set).

Cal fixar-se que, tant en el cas de la presidència parell com en el de la senar, s’ha seguit el criteri establert al RD 2099/1983, article 4.1.

Los actos serán presididos por la autoridad que los organice. En caso de que dicha autoridad no ostentase la presidencia, ocupará lugar inmediato a la misma. La distribución de los puestos de las demás autoridades se hará según las precedencias que regula el presente Ordenamiento, alternándose a derecha e izquierda del lugar ocupado por la presidencia.

Tant en l’esquema 3124 com en el 213, es fa alternança a dreta i esquerra de la persona que presideix, la 1. Per tant, estem parlant d’una presidència intercalada.

Per últim, la presidència lineal s’empra per a línies per saludar grans autoritats. S’utilitza quan les autoritats esperen dretes i s’ordenen linealment (1, 2, 3, 4, 5…) de major a menor rang per rebre la màxima autoritat que els visita.

Cal saber que l’Administració prefereix la presidència senar, mentre que les empreses prefereixen la presidència parell.

El nombre de persones determina visualment qui presideix l’acte. Així, si és senar, és molt fàcil comprovar qui està presidint; quan és parell, de vegades es confon qui presideix. A més, com que per obligació cal cedir la presidència a determinades autoritats de major rang o, per cortesia i tradició, a la màxima autoritat local, a l’empresa privada es troben que quan assisteix un alcalde o una alcaldessa li cedeixen la presidència, amb la qual cosa la persona que té la presidència de l’empresa queda en segon terme. És per aquest motiu que l’empresa prefereix la presidència parell. I en aquests casos, entrarà la negociació entre ambdues parts per pactar el tipus de muntatge que es farà.

És imprescindible recordar que s’ha de cedir la presidència si ve:

 • El rei o qualsevol membre de la família reial o el president del Govern.
 • El president de la comunitat autònoma o el president del Parlament.