5. Tractaments honorífics orals i escrits

Cal preveure tant l’atorgament de distincions com la retirada si s’escau. Sovint el món local nomena fills i filles predilectes del municipi, i durant uns anys no s’havia previst de quina manera es retiraria aquesta dignitat si es donaven unes circumstàncies que així ho recomanessin.

  • Creus que en els reglaments d’honors i distincions del municipi de treball o residència hi ha prevista la retirada de tractaments i dignitats?
  • Coneixes algun cas de retirada de les mencions honorífiques? Exactament a què afecta la retirada dels honors?

Un exemple el trobem en el cas de la Medalla d’Or concedida a la Infanta Cristina. Pots llegir un article sobre aquest cas al diari Empordà:

“Barcelona retirarà la Medalla d’Or concedida a la Infanta Cristina”

5.1. Tractaments honorífics

El tractament o títol és la manera protocol·lària de dirigir-se a una persona en atenció al respecte que se li deu o com a fórmula de cortesia. Consisteix en una paraula o expressió que antecedeix o substitueix el nom de pila, el cognom o els dos.

Els títols i tractaments vénen determinats, amb més o menys formalitats, pel costum social, a més de regular-se mitjançant determinades normes jurídiques.

Generalment s'atribueix un tractament específic:

  • A determinats càrrecs d'algunes institucions, públiques i privades (autoritats civils i militars, càrrecs eclesiàstics i acadèmics, dirigents empresarials, etc.).
  • En les societats on es mantenen els títols de noblesa, com en el cas d’Espanya, als seus posseïdors.

Alguns dels tractaments orals més habituals són:

Don, Doña, Señor, Monseñor, Señora, en castellà; Senyor, Senyora, en català; Dom, Senhor, Senhora, en portuguès; Signore, Signora, Monsignore, en italià; Monsieur, Madame, Mademoiselle, en francès; Milord, Lord, Milady, Lady, Esquire, Mister en anglès, i Herr, Frau, en alemany.

Hi ha dues maneres correctes d’escriure i usar un tractament:

  • Estructura 1: tractament + nom i cognom/s, càrrec

Exemple de l’estructura 1


Il·lustríssima Sra. Maria Canals, alcaldessa de Fornells del Prat

Il·lma. Sra. Maria Canals, alcaldessa de Fornells del Prat

  • Estructura 2: càrrec, tractament + nom i cognom/s

Exemple de l’estructura 2


Alcaldessa de Fornells del Prat, Il·lustríssima Senyora Maria Canals

Alcaldessa de Fornells del Prat, Il·lma. Sra. Maria Canals

A nivell escrit i en rètols de sobretaula s’usa més l’estructura 1, i oralment s’empren d’igual manera les dues opcions. Altres combinacions serien incorrectes.

No es pretén que coneguem i recordem de memòria tots els tractaments protocol·laris. Per això preparem prèviament l’acte, ho busquem, en prenem nota i ho escrivim correctament. Els més habituals o freqüents sí que solen memoritzar-se, per exemple el del president de la Generalitat i els de consellers i conselleres, diputats i diputades, i alcaldes i alcaldesses.

Activitat

Exercici 2

Segons el que hem vist, escriu la forma correcta corresponent a l’autoritat següent:

Joan Massiques, alcalde de Llofriu

Pots consultar la solució al final del manual.

Recordem a continuació uns conceptes bàsics sobre les abreviatures:

1. Les abreviatures dels tractaments s’han d’escriure amb majúscula inicial: M. H.

2. El tractament de senyor/senyora:

  • Si s’escriu sencer, ha d’anar en minúscula: senyor, senyora.
  • Si apareix abreujat, la primera lletra va en majúscula i porta punt al final: Sr. Sra.

3. A les persones que tenen tractaments vitalicis, encara que ja no exerceixin el càrrec, sempre se’ls mantindrà el tractament.

  • M. H. Sr. Pasqual Maragall, expresident de la Generalitat de Catalunya.
  • M. H. Sr. José Montilla. Tot i que ara és senador i per aquest motiu hauria d’emprar-se el tractament d’Excm. Sr., com que se li conserva el de major rang, li correspon M. H. Sr.

4. Oralment ens dirigirem a qualsevol dels expresidents de la Generalitat de Catalunya, com a “President”.

5. Pel que fa a les persones que ocupen càrrecs amb diversos tractaments, cal emprar la forma del càrrec pel qual les hem convidat.