6. Disposició de taula per a reunions i trobades

La forma de les taules i la seva disposició poden afavorir un determinat clima o un altre. Per aquest motiu, és important conèixer l’objectiu de la reunió per tal de preparar un muntatge o un altre.

Les diferents disposicions de taules que podem fer són:

  • Capçalera única jeràrquica: Hi ha una única persona asseguda a la part estreta de la taula presidint la reunió. A partir de la seva dreta s’ubica la persona que té més rang després d’ella, i alternant a dreta i esquerra, s’asseuen la resta de persones participants, de manera que les de menys rang queden més allunyades de la zona de presidència.
  • Capçalera única equilibrada: També hi ha una única persona asseguda a la part estreta de la taula presidint la reunió. A partir de la seva dreta s’ubica la persona que té més rang després d’ella, i la resta es disposen linealment a un costat de la taula i pujant per davant fins que la persona amb menys rang queda situada al costat de la persona que presideix. D’aquesta manera es compensa (equilibra) i es permet que persones que habitualment no tenen accés a la presidència hi puguin conversar.
  • Capçalera única simètrica: També hi ha una única persona asseguda a la part estreta de la taula presidint la reunió. Serveix per reunir-se amb dos col·lectius d’igual importància i on la presidència exerceix una funció únicament observadora o mediadora, segons el cas. A partir de la dreta de la presidència s’ubica la persona que té més rang d’un col·lectiu i a l’esquerra la persona de més rang de l’altra entitat participant. I linealment es disposen la resta de persones participants de més a menys rang de cada entitat participant. L’objectiu d’aquesta disposició és que cadascú tingui un homòleg davant seu. Es pretén dialogar i buscar punts comuns d’entesa.

  • Sistema de trobada o delegacions: Ja no hi ha un caràcter jeràrquic i unipersonal a la part estreta de la taula. Aquest sistema serveix per reunir-se dos col·lectius o delegacions d’igual importància i mateix rang. A un costat de la taula seu tota una delegació i frontalment l’altra. L’objectiu d’aquesta disposició és fomentar el diàleg i el coneixement entre dos iguals, i buscar sinergies i possibles punts de col·laboració o entesa.

Activitat

Exercici 3

Per tal d’analitzar els conceptes que anteriorment hem tractat, mira el següent vídeo sobre un cas real:

EE.UU. y Rusia concluyen su primera reunión sobre Ucrania sin resultados concretos

Cal fixar-se en la disposició de les taules i les banderes, l’ús de la diplomàcia i les reunions informals per facilitar converses i consensos.

L’objectiu d’aquest exercici és relacionar a nivell de síntesi, coneixements d’àrees apreses.