Ús professional de les xarxes socials: pla de comunicació 2.0 i guia d’usos

Idees clau

  • L’objectiu de la comunicació és posar en coneixement de la ciutadania en general els serveis que presta l’organització i les actuacions que du a terme.
  • En la comunicació cal ser molt curós amb els missatges que es difonen perquè convé tenir present que els destinataris tenen graus diferents de coneixement dels temes de què es tracta.
  • Les característiques principals de la comunicació a les Administracions públiques són que sigui eficaç, transparent i que tothom la pugui entendre.
Pujar