Gestió emocional en l’atenció a la ciutadania

Resum

Aquest manual està orientat a optimitzar l'atenció als ciutadania a través de la formació de la gestió emocional dels professionals, cosa que millorarà les seves competències emocionals i els facilitarà recursos per afrontar les situacions d'estrès. Els éssers humans tenim el potencial necessari per gestionar les situacions que ens afecten negativament. Primer cal prendre consciència de les pròpies actituds, identificar què ens volen expressar els altres amb els seus comportaments i cercar l’opció més adient per afrontar o resoldre satisfactòriament el conflicte, el problema o el repte. És fonamental conèixer els factors que ens generen estrès i saber què és el que ens provoca reaccions que ens afecten a nivell fisiològic. A més, hi ha molts factors físics, psicològics i organitzatius que poden afectar negativament la feina i generar malalties, deteriorament de les relacions interpersonals, baix rendiment laboral, etc. Per reduir l'estrès negatiu disposem de diverses estratègies, tècniques i recursos que, si es posen en pràctica, ajuden a tenir més equilibri i benestar personal i laboral.

Si aprenem a conèixer les pròpies emocions i sabem gestionar-les positivament, generarem bones relacions interpersonals. Totes les emocions tenen aspectes positius. Cal saber identificar-les per poder processar-les a través del cervell racional.

En el punt 2.2. teniu un esquema detallat, on s’explica el procés necessari, en 10 passos, per a la gestió emocional.

Una altra part important del manual és la presentació d’estratègies, recursos i tècniques per a la gestió emocional. A través de la seva pràctica, s'aconsegueixen resultats molt positius.

En destaquem els següents:

1. Comunicació assertiva

La comunicació és un instrument d'intercanvi d'informació que genera vincles emocionals positius o negatius. Comunicar de forma assertiva és la capacitat d'expressar amb claredat, seguretat i fermesa el que volem transmetre, respectant i fent-nos respectar. D’aquesta manera, aconseguim una comunicació emocional satisfactòria.

Cal conèixer i portar a la pràctica una sèrie de factors relacionats amb el llenguatge verbal i no verbal, actituds de fermesa i de respecte i el contingut correcte de la informació. També és fonamental conèixer tots els elements que dificulten la comunicació per evitar-los.

2. Gestió emocional des de l'àmbit mental

La ment és l’instrument més poderós que tenim. Els pensaments creen la realitat i si els focalitzem en positiu tindrem resultats amb més èxit:

  • La visualització. És una de les tècniques més potents per obtenir resultats desitjats. Es tracta de seguir un procés en el qual, a partir de visualitzar o crear imatges mentals clares del que volem aconseguir, podem construir el nostre futur.
  • Distanciament temporal. Es tracta de deixar passar un temps entre l'estímul que provoca l'emoció i la resposta conductual per rebaixar l'emoció que ens ha causat el problema.
  • Pensament creatiu. Davant d'una situació, es poden donar respostes creatives diferents per buscar alternatives a fi d'aplicar-les posteriorment.
  • Reestructuració cognitiva. Analitzar i modificar les interpretacions o els pensaments erronis també ens ajudarà a regular les emocions i adequar els pensaments a la realitat de forma objectiva.

3. Gestió emocional des de l'àmbit físic

  • Respiració. És una de les estratègies més importants per a la gestió emocional. Davant d'una situació d'impacte emocional, cal prendre consciència de respirar de manera profunda i harmoniosa. Això és fonamental per gestionar l’estrès emocional. S'indiquen diferents exercicis de respiració abdominal o diafragmàtica.
  • Relaxació muscular i ocular. En les situacions tenses, és vital practicar exercicis de relaxació muscular. Es presenten diferents exercicis, com ara: estiraments musculars, mètode de relaxació de Jacobson, exercicis per alliberar tensió a les cervicals i les mans, i molts altres que s'indiquen.

A través de preguntes, reflexionem sobre la capacitat de resiliència per superar i millorar personalment les situacions problemàtiques, amb dificultat, o les crisis. També es donen altres recomanacions relacionades amb l'espai personal i professional, la priorització d'objectius i tasques, les pauses laborals, etc., així com tot un seguit d'exercicis pràctics que es fan durant el curs.