Elements emocionals en la direcció de persones

Idees clau

 1. La intel·ligència emocional és una competència fonamental en el lideratge d’equips, que inclou l’habilitat de percebre amb precisió, valorar, expressar i regular de forma adequada les emocions.
 2. Les emocions juguen un paper clau en la comunicació, la motivació, la presa de decisions i la resolució de problemes i conflictes.
 3. Les competències emocionals es poden aprendre.
 4. Les persones amb èxit es diferencien per les seves habilitats per dominar la frustració, controlar les emocions i interactuar amb altres persones.
 5. L’assertivitat és una habilitat necessària per ser un bon líder.
 6. L’assertivitat és un estil de comunicació entre persones adultes.
 7. Existeixen els estils de comunicació passiu, agressiu, passiu-agressiu i assertiu.
 8. Hi ha creences, pensaments i emocions que limiten el comportament assertiu.
 9. Es pot aprendre a millorar la conducta assertiva en les organitzacions.
 10. Els conflictes formen part de les relacions que s’estableixen en les organitzacions.
 11. El conflictes poden ajudar a resoldre problemes o poden aguditzar-los.
 12. Les persones implicades en una situació de conflicte en un equip o grup de treball poden adoptar diferents posicions (submissió, evasió, competició, cooperació).
 13. La posició més efectiva per solucionar el conflicte és aquella en què totes les parts guanyen quelcom.