Elements emocionals en la direcció de persones

Anàlisi d’un problema o incident crític

A l’Ajuntament s’ha iniciat un procés transversal de diagnosi de necessitats de totes les àrees, que serà la base per a futures planificacions. En cada àrea, la gerència lidera aquest diagnòstic i els principis que l’han de regir són la participació i la compartició. És a dir, tots els actors de l’àrea hi han d’estar representats, i es pretén que el resultat del diagnòstic sigui validat i compartit per tots els agents que hi han participat.

El problema ha esdevingut en el moment de posar-se d’acord per a la concreció de la metodologia, ja que s’ha donat la indicació de fer taules de diagnosi i veure la composició de les taules. En una àrea es proposa que sigui un treball produït pels caps de secció. En una altra àrea volen implicar tots els tècnics i les entitats del tercer sector. En d’altres hi ha l’opinió que això és una pèrdua de temps i que, en definitiva, ja se sap quins són els problemes. I finalment, d’altres són partidaris de contractar una empresa externa per fer la diagnosi.

A partir del desacord en la metodologia, es pot desenvolupar una situació de conflicte per interessos diferents, escales de valor diferents, percepcions diferents, problemes de relació o conflictes estructurals. D’aquí la importància de tenir integrat un enfocament de resolució de problemes.

Respon aquestes preguntes que permeten analitzar aquest problema:

  1. Com definiries el que està passant en aquest Ajuntament? Quines causes han provocat aquesta situació?
  2. Quins elements emocionals cal introduir per resoldre aquest conflicte transversal?
  3. Com es podria resoldre aquesta situació? De quins recursos caldria disposar per gestionar-la de manera adequada?
  4. Qui hauria de liderar aquest procés participatiu?