Cerca lliure

S'han trobat 358 recursos i/o accions formatives
 • Recursos

  Les activitats d'autoaprenentage t'ajudaran a revisar, repassar i fixar els aspectes conceptuals de l'avaluació de projectes

  Activitats interactives
  Format
  HTML
  Agrupació
  Avaluació de projectes
 • Recursos

  Les activitats d'autoaprenentage t'ajudaran a revisar, repassar i fixar els aspectes conceptuals de la direcció de persones

  Activitats interactives
  Format
  HTML
  Agrupació
  Direcció de persones per a comandaments públics
 • Recursos

  Aquest material t'ajudarà a crear una plantilla, conèixer els diferents models de plantilla existents i veure la protecció dels fulls de càlcul i els llibres.

  Base conceptual i exercicis
  Format
  HTML
  Agrupació
  Ofimàtica. Ms Excel 2010. Nivell II
 • Recursos

  Com utilitzar els patrons per tal de fer les presentacions seguint les opcions de format definides per l'organització. Aquesta eina, una vegada està definida, et permet aplicar el format en totes les diapositives que conformen la presentació.

  Base conceptual i exercicis
  Format
  HTML
  Agrupació
  Ofimàtica. Ms Power Point 2010. Nivell II
 • Recursos

  En aquest recurs teòric es proposa una metodologia per analitzar problemes i trobar solucions en sispassos. També s'explica com formular objectius clars i mesurables. Per últim, es mostra com un
  problema de decisió es pot representar mitjançant un arbre de decisió i com es defineix un pla d'acció.

  Base conceptual i exercicis
  Format
  HTML
  Agrupació
  Anàlisi de problemes i presa de decisions
 • Recursos

  Aquest material t'ensenyarà com fer presentacions amb animacions i així dotar-les de dinamisme i riquesa visual.

  Base conceptual i exercicis
  Format
  HTML
  Agrupació
  Ofimàtica. Ms Power Point 2010. Nivell II
 • Recursos

  Aquest material et mostrarà amb detall el feedback com a eina de comunicació, el to i la intencionalitat de la veu, l’assertivitat, les necessitats bàsiques dels/de les ciutadans/anes dins l’acollida personalitzada, etc.

  Base conceptual i exercicis
  Format
  HTML
  Agrupació
  Introducció a l'atenció a la ciutadania
 • Recursos

  En aquest material es tracten els elements de dibuix que pots inserir a qualsevol diapositiva. També veuràs com treballar amb el WordArt.

  Base conceptual i exercicis
  Format
  HTML
  Agrupació
  Ofimàtica. Ms Power Point 2010. Nivell I
 • Recursos

  Eines gràfiques de l'Ms Word, tant les bàsiques de dibuix i imatges, com les que permeten inserir objectes externs (gràfics, organigrames i diagrames) a l'Ms Word.

  Base conceptual i exercicis
  Format
  HTML
  Agrupació
  Ofimàtica. Ms Word 2010. Nivell I
 • Recursos

  Un dels grans reptes de tota organització és l’excel·lència en el tracte amb els seus clients i, en el cas de l’Administració Local, amb els ciutadans i ciutadanes. Cada cop s’estan dirigint més esforços en aquest sentit, prioritzant tots aquells serveis que mantenen un contacte directe amb la ciutadania.

  Base conceptual
  Format
  PDF
  Agrupació
  Introducció a l'atenció a la ciutadania
 • Recursos

  Realitzar un conjunt d’accions amb un sol clic, mostrar uns registres resultat d’una consulta des d'un formulari, etc. són diferents accions sota el concepte de macro. En aquest tema es definirà el concepte, es detallarà la usabilitat i es treballaran diferents exemples d’aplicació.

  Base conceptual i exercicis
  Format
  HTML
  Agrupació
  Ofimàtica. Ms Access 2010. Nivell II
 • Recursos

  Aquest material et mostrarà com utilitzar les macros, és a dir, com automatitzar accions repetitives dins d'un mateix document.

  Base conceptual i exercicis
  Format
  HTML
  Agrupació
  Ofimàtica. Ms Word 2010. Nivell II