Qualitat en els equips de treball: mecanismes de millora contínua

Bibliografia i Webgrafia

BIBLIOGRAFIA:

Llibres generals sobre qualitat i millora contínua:

 • Albrecht, K. (1992). Servicio al cliente interno. Barcelona, Paidós.
 • Alonso, V.; Blanco, A. (1990). Dirigir con calidad total. Madrid, ESIC.
 • Benavides Velasco, C. Á.; Quintana García, C. (2003). Gestión del conocimiento y calidad total. Madrid, Díaz de Santos, Asociación Española para la Calidad.
 • Belzunegui Eraso, Á.; Brunet, I. ( 2006). Gestió de la qualitat: teoria i pràctica. Publicacions Universitat Rovira i Virgili.
 • Costa, J. M. (1998). Gestió de la qualitat en un món de serveis. Barcelona, Gestió 2000.
 • Griful Ponsati, E.; Canela Campos, M. A. (2005). Gestión de la calidad. Barcelona, Edicions UPC. Disponible aquí.
 • Saderra Jorba, L. (1994). La calidad total. Secreto de la industria japonesa. Barcelona, Ediciones Técnicas Rede.
 • Zeithmal, V. A.; Parasuraman, A.; Berry, L. (1993). Calidad total en la gestión de servicios. Madrid, Díaz de Santos.

Llibres amb especial atenció al sector públic:

 • Guerrero Cuadrado, M. (2011). La gestión de la calidad total en los ayuntamientos españoles. Modelos y experiencias. Madrid, INAP. Disponible aquí.
 • López, J.; Gadea, A. (1995). Servir al ciudadano. Gestión de la calidad en la Administración pública. Barcelona, Gestión 2000.
 • Senlle, A. (1993). Calidad total en los servicios y en la Administración pública. Barcelona, Gestión 2000.

Llibres sobre creativitat i innovació:

 • Carson, S. (2012). Tu cerebro creativo. Barcelona, Profit. Proposa un mètode per al desenvolupament de la capacitat creativa.
 • Csikszentmihalyi, M. (2014). Creatividad. El fluir y la psicología del descubrimiento y la invención. Barcelona, Paidós. 6a impressió. Visió de la creativitat lligada a algunes condicions d’entorn, no exclusivament com a procés psicològic intern.
 • Davila,T.; Epstein, M. J.; Shelton, R. (2006). La innovación que sí funciona. Barcelona, Deusto. Se centra en la gestió dels processos d’innovació.
 • De Bono, E. (2002). El pensamiento creativo. Barcelona, Paidós. Llibre clàssic que presenta els fonaments del pensament lateral.

new_pdf_page

Llibres sobre gestió del canvi i gestió de projectes:

 • Barceló, M.; Guillot, S. (2013). Gestión de proyectos complejos. Madrid, Pirámide.
 • Beckhard, R.; Harris, R. (1988). Transiciones organizacionales. Wilmington, Addison-Wesley Iberoamericana.
 • Casado, L. (2003). Gestió del canvi en les administracions locals. Barcelona, Diputació de Barcelona. Disponible aquí.


WEBGRAFIA: