Habilitats comunicatives i relacionals en la prestació de serveis

5. Formular crítiques constructives

5.1. Davant de conflictes o de queixes s’ha de ser factual

Per criticar s’ha de ser factual. Una crítica que ataca la persona profundament corre el risc de tenir conseqüències nefastes.

De fet, un atac personal pot tenir un caràcter humiliant. El receptor té, la major part de les vegades, tendència a defensar-se, a justificar-se, a contraatacar.

5.2. Cuidar la forma

Si volem que la crítica desemboqui en un canvi:

 • Tracta-la en privat: Posar en entredit allò que ens diu l’interlocutor en públic es viu com la formulació d’una acusació; es tracta de respectar la susceptibilitat humana. És important trobar un bon moment per parlar.
 • Evita les comparacions: Aquesta actitud posa a l’altre en inferioritat de condicions i, per tant, de passivitat o de rebel·lió.
 • Evita la ironia i l’humor: Seran considerats menyspreu o infravaloració.
 • Formula una sola crítica a la vegada: No esperis que les queixes s’acumulin; forma part del teu treball saber gestionar els errors dels col·laboradors. Per altra banda, si no dius res, per què desitges que la persona canviï? Per què desitges que presti atenció al teu treball? Es pot tractar d’una provocació destinada a provar els seus límits i a saber fins on anar.
 • Suprimeix els “sempre, mai, un altre cop, a més a més”, etc.: Totes aquestes paraules són exageracions, generalitzacions que donen a entendre que no creus en un possible canvi.
 • No facis referència als errors passats: Resulta extremadament desagradable i indica que tu no confies en la persona, en la seva capacitat per evolucionar.
 • Digues “jo”: Per implicar-te; és preferible que descriguis els problemes que et planteja la situació sense apuntar a l’altre amb un “tu” acusador.

5.3. Criticar per motivar un canvi

Criticar per criticar es tradueix en agressivitat; criticar per motivar un canvi és un dret assertiu.

Per afavorir el canvi, és fonamental formular crítiques basant-se en fets observables.

Es tracta d’ajudar l’altre a ser conscient dels seus errors i dels avantatges que obtindria canviant.

La presentació de suggeriments pràctics permet construir el futur de l’altre.

new_pdf_page

5.4. El DESC

Aquest instrument permet formular crítiques factuals, i les seves sigles signifiquen:

D: Descripció factual

E: Expressió emocional

S: Suggeriments i solucions

C: Conseqüències del canvi de futur

És un bon instrument de preparació per a una comunicació previsible amb un interlocutor.

Si tens dificultats per descriure els fets, és probable que la crítica sigui més subjectiva que factual.

Aquest instrument consta de diverses fases:

 1. Descripció de fets observables.
 2. Expressió d’allò que se sent en la situació utilitzant el “jo”.
 3. Suggeriment de solucions. Està orientat al futur, cap a la resolució de problemes.
 4. Les conseqüències positives de les accions futures. Mostrar a l’altre la importància de la resolució del problema especificant-li les conseqüències positives del seu canvi futur (eventualment, les conseqüències negatives de la no-resolució del problema).

Organitzant el nostre pensament amb relació a les quatre etapes del DESC, controlem millor la intervenció de l’altre i evitem deixar-nos portar per la ràbia.