Habilitats comunicatives i relacionals en la prestació de serveis

4. Habilitats socials i interpersonals

4.1. Habilitats socials per a la prestació de serveis

Definir les habilitats socials és una tasca difícil.

Per situar-nos una mica, podríem dir que les habilitats socials són els recursos personals (saber què dir, saber com i en quin moment dir-ho, utilitzar els arguments correctes, etc.) que ens permeten ser més eficaços en situacions socials.

El fet de potenciar aquestes habilitats augmenta la capacitat de percebre, d'entendre i de respondre adequadament en les relacions interpersonals i professionals davant de la prestació de serveis a la ciutadania. Per a les persones que treballen en contacte amb el ciutadà, el fet de promoure i millorar aquests recursos pot afavorir el desenvolupament de la seva tasca, i també les seves relacions personals.

Algunes persones no saben com s'han de comportar en una situació determinada o no han desenvolupat les habilitats suficients, o potser no saben utilitzar-les en el moment adequat i de la manera més eficaç.

D'altres disposen de prou recursos però, per diverses raons, no els posen en pràctica. Una de les raons pot ser l'ansietat lligada a la situació; una altra raó podria ser tenir determinades creences que interfereixen en la seva posada en pràctica.

Per exemple: “no tinc dret a demanar…”, “si no vaig a… quedaré malament”, “he de demostrar que els… mai tenen raó”, “he de caure bé a tothom”, i un llarg etcètera.

Les habilitats socials són com qualsevol altra habilitat: conduir, tocar la guitarra, fer anar un ordinador, etc., i per tant, es poden aprendre o millorar. Probablement, tots estem d'acord que pot ser útil entrenar una persona que tingui problemes en les seves interaccions socials.

Qüestions per reflexionar

Potser us preguntareu, per què cal entrenar persones, diguem-ne, “normals”.

Tothom sap que un bon esportista, malgrat que domina la tècnica i sap aplicar-la, ha d'entrenar-se per potenciar el seu rendiment. En canvi, moltes vegades és difícil entendre que pugui ser útil entrenar les habilitats personals per millorar-les i treure'n el màxim profit.

4.2. Quines són les més importants?

 • Expressar opinions personals (fins i tot el desacord).
 • Demanar que l’altre canviï la seva conducta.
 • Disculpar-se o admetre ignorància.
 • Fer lloances.
 • Acceptar lloances.
 • Fer peticions.
 • Rebutjar peticions.
 • Expressar emocions positives, com amor, afecte, grat.
 • Expressar emocions negatives, com ira, desgrat, disgust.
 • Iniciar i mantenir converses.
 • Defensar els propis drets (assertivitat).

Quan llegim aquesta llista, pot semblar d'entrada que això són coses òbvies i que estan incorporades a les rutines habituals de cada persona.

Però potser serà interessant que reflexioneu una mica i hi penseu:

Qüestions per reflexionar:

 1. Quants cops heu demostrat el vostre desacord davant d'un grup de persones que opinava d'una manera diferent de la vostra?
 2. Quantes vegades us heu sentit incòmodes davant d'una lloança, o bé us heu quedat amb ganes de fer-la i no us hi heu atrevit?

Suggeriment d'aplicació: Per què no proveu de practicar alguna d'aquestes habilitats amb algun company d'una altra secció?

4.3. Què és la conducta afirmació, reafirmació i pronunciar-se

Les conductes d’afirmació reafirmació i pronunciar-se es tradueixen en l'habilitat d'expressar els nostres desitjos, opinions, criteris o necessitats d'una manera amable davant dels altres interlocutors.

4.3.1. La realitat actual

Moltes vegades relacionem l'evolució de la nostra organització o empresa, sobretot quan és negativa o s’alenteix per un problema identificat, amb un aspecte en concret: no hi ha diners, necessitem més clients, ens falten productes o nous serveis. A vegades és la causa principal però no l’única.

D’altres vegades no hi ha cap d’aquests factors en joc i tot va bé, però veiem el capital humà amb molta agressivitat, apatia, passivitat en múltiples formes, conflictes no resolts, violència, por del cara a cara, relacions de dependència, comandaments amb dificultat per mobilitzar el seu personal…

Són els signes del mal ús d’una energia important: el recurs humà.

Quan ens trobem amb escenaris com el que acabem d’explicar, s’han de donar eines relacionals per potenciar les competències necessàries dels equips per superar les problemàtiques que en deriven. Una d’aquestes eines és l’assertivitat.

new_pdf_page

4.3.2. L’itinerari del viatge assertiu

La conducta assertiva consisteix a defensar els drets i els interessos personals en situacions determinades, coneixent quins són aquests drets i interessos, tenint una sèrie de creences o valors que ens permetin ser objectius, racionals i respectuosos amb els altres i utilitzant les habilitats conductuals necessàries (verbals, no verbals i vocals).

La primera etapa consisteix a definir un bon objectiu inspirant-se en les 4 P de l’assertivitat. L’objectiu és centrar-nos en:

 • El Pensament positiu.
 • Precís, millor que general o ambigu.
 • En el meu Poder més que deixant als altres el poder de la iniciativa.
 • Per al Present i no per a més tard.

4.3.3. La dinàmica assertiva de l’èxit

Ja que l’èxit crida l’èxit, més val crear les condicions per concretar el mètode.

Es tracta de fixar-se, en particular, un objectiu realista amb possibilitats altes d’assolir-lo i construir una estratègia que posi l’accent en el que jo puc fer.

Anirem identificant les tres conductes i comunicacions ineficaces:

 1. Passivitat
 2. Agressivitat
 3. Manipulació

Aquests comportaments, que es tradueixen en maneres de comunicar, són les respostes tradicionals i apreses, transmeses i utilitzades per nosaltres per fer front a les situacions tenses.

Podem formular la hipòtesi que cada un de nosaltres té una actitud preferent o dominant o que certes situacions clàssiques provoquen en nosaltres una reacció apresa:

 • L’agressivitat i la passivitat són comportaments arcaics, reflexos, davant d’un dany o una situació percebuda com a dolenta.
 • La manipulació, en canvi, és un comportament més construït, més fi, i per tant, més difícil d’identificar.

Hem pogut constatar que aquests comportaments són limitats i no permeten respondre eficaçment a les noves situacions professionals, que tenen conseqüències limitadores per a un mateix, per a l’equip i per a l’eficàcia de l’empresa.

Prendre consciència d’aquests comportaments i de les conseqüències ineficaces és necessari per poder reemplaçar-los per uns altres.

new_pdf_page

Les creences, les coartades, els pretextos no hi falten:

 • Per no reaccionar.
 • Per actuar durament.
 • Per obrar amb astúcia.

4.4. Què és la conducta agressiva i com controlar impulsos. Gestió emocional

L’agressivitat és induïda per la voluntat, més o menys conscient, de dominar l’altre, de tenir la bona resposta, de voler valorar-se enfront de l’interlocutor, d’ignorar i infravalorar els altres.

L’agressivitat engendra un clima de desconfiança, d’intolerància, de reaccions passives o agressives, i augmenta el clima d’estrès per a un mateix i per als altres.

És important que observem que entre una emoció i un comportament hi pot haver un pensament del qual moltes vegades no som conscients. Identificar i reconèixer l'existència de comportaments impulsius és el primer pas per regular-los.

La impulsivitat comporta una irreflexió en el breu espai de temps entre emoció i comportament. El fet d'analitzar aquests comportaments permet introduir una pausa reflexiva entre tots dos.

A continuació mostrem una taula de comportaments impulsius que a la vegada es tradueixen en expressions verbals que configuren l’agressivitat i la falta de control de l’impuls.


COMPORTAMENT EXPRESSIONS TÍPIQUES

Parla fort, no domina el seu torn de paraula i interromp els altres
Fa soroll quan s’expressa
Imposa el seu objectiu
Mostra un somriure irònic
Adopta una actitud arrogant i desdenyosa
Fa gestos bruscos
Es mostra impacient
Busca desestabilitzar el seu interlocutor

“No has entès res”
“No vull saber-ho”
“Dóna’t pressa”
“En aquest món cal saber imposar-se”
“No m’interessen les teves raons”

ORÍGENS CONSEQÜÈNCIES

Hipersensibilitat
Problemes personals (malalties, falta de diners, etc.)
Elevada taxa de frustració en el passat
Por latent d’un altre
Desig de revenja més o menys conscient
Falta o excés de confiança en si mateix
Inestabilitat emocional, impulsivitat

Eficàcia aparent
Bloqueig, inhibició de l’entorn
Pèrdua d’energia psicològica
Augment inútil d’estrès
Desmotivació
Falta d’informacions útils

new_pdf_page

4.5. Què és la conducta de manipulació

La manipulació, actitud ineficaç descrita per l’assertivitat, es distingeix pels processos de manipulació dels sistemes socials i polítics, on la pressió interna a la conformitat és tan forta que entranya una no-expressió de les idees i una pseudoadhesió al sistema.

La manipulació engendra un ambient poc propici al treball en equip, a la sinergia, i alenteix la realització del treball.


COMPORTAMENT EXPRESSIONS TÍPIQUES

Dissimula el seu objectiu
És versàtil i oportunista
Parla poc, amb el·lipsis i insinuacions
Disposa de diferents discursos segons els interlocutors
Adula gustós
Raona en segon terme
Llança rumors
Promet molt però manté poc les seves promeses
Usa intermediaris per transmetre els seus missatges

"És tot pel teu bé..."
"Desconfia d'un tal..."
"Els meus estimats amics i col·legues..."
"M'ha donat a entendre que..."
"No comprens el que vull dir..."
"No penses que..."
"Evidentment el que acabo d’explicar és confidencial..."

ORÍGENS CONSEQÜÈNCIES

Imitació dels pares i creences del tipus:

 • "Divide y vencerás"
 • És perillós dir la veritat
 • La gent es dirigeix per mecanismes simples
 • És més fàcil reaccionar mitjançant un intermediari
 • El fi justifica els mitjans

Perd la seva credibilitat i la confiança dels altres, engendra passivitat o agressivitat en els altres i desmotivació.
Sembra zitzània.

new_pdf_page

4.6. Quines són les creences incorrectes més comunes que limiten una bona comunicació

“S'ha de complaure sempre els altres”

“No s'ha de decebre els altres”

“És terrible ser criticat”

“No és possible dir que no d'una manera amable”

“És infantil expressar els sentiments”

“La gent no t'aprecia si no estàs d'acord amb el que diuen”

“Si una persona t'ha fet un favor, hauràs de resistir qualsevol imposició que vulgui establir”

“La meva opinió no val tant com la d'en Fulanet”

“Si no imposes els teus criteris, et trepitgen”

“En la vida no es pot mostrar cap mena de debilitat”

“Un home no ha de plorar mai”

“L'única manera que la gent funcioni és a cop de bastó”

“El meu criteri és el més correcte”, etc.

Qüestions per reflexionar:

 • Què penseu d'aquestes creences?, les heu tingut mai?
 • Heu deixat de fer alguna cosa a causa d'aquestes creences?
 • Heu observat si els passa a altres persones? Penseu-hi!