Habilitats comunicatives i relacionals en la prestació de serveis

Introducció

Desenvolupar les habilitats de comunicació interpersonal deriva en la millora del clima laboral i en la cohesió del treball en equip.

Treballar les habilitats de comunicació amb el ciutadà i amb els companys de l’equip millora les relacions interpersonals. S’ha de fer utilitzant els elements teòrics i pràctics que ajudin a oferir una atenció integral, potenciar el sentiment de pertinença i, en definitiva, millorar la productivitat i la prestació de serveis de qualitat.

Per tant, la comunicació interpersonal és una part essencial de l'activitat humana. Al llarg del dia passem moltes hores interactuant amb altres persones. De fet, podríem dir que l’ésser humà és un animal social. En el món occidental s'han aconseguit grans avenços científics, i a les nostres escoles i universitats ens preparen per dominar-ne la tècnica. Però, desafortunadament, els programes educatius sovint s'obliden de donar eines que millorin les habilitats de comunicació.

En la societat actual hi ha milions de persones que tenen problemes per demanar favors, rebutjar peticions poc raonables d'amics o veïns, expressar els seus sentiments, respondre davant de persones que es comporten agressivament, etc. En aquest context, la qualitat de la nostra professionalitat està determinada, almenys en part, per:

  • Les nostres habilitats per desenvolupar-nos en situacions en què la comunicació juga un paper essencial.
  • La necessitat d’integrar eines com els mètodes interrogatius i de descripció d’informació, així com la reformulació comunicativa, la sincronia gestual i el contacte visual. També s’ha de tenir en compte la forma d’exposició dels missatges i les variables del metallenguatge.

No oblidem el paper que juga l’assertivitat davant de la defensa dels drets i l’establiment de límits, així com la capacitat d’afirmar els nostres interessos i les nostres necessitats. Tampoc podem oblidar l’oposició i la reafirmació davant dels altres.

Per últim, és cert que existeixen uns continguts i uns objectius d'aprenentatge, que són comuns en qualsevol acció formativa; ara bé, cada curs, de ben segur, és diferent de tots els altres, perquè les persones que els integren són diferents, tenen punts de vista que varien i els seus objectius pel que fa a la formació també canvien. Conscients d'aquest fet, hem volgut elaborar un programa de continguts dins aquest manual perquè tots els que hi passeu tingueu aquest cos vertebrat comú i, al mateix temps, pugueu interactuar, ja sigui fent exercicis o bé en properes sessions presencials, o fins hi tot virtuals, de manera que un cop finalitzat el curs, sens dubte, incorporeu eines i competències que us facilitin millores en el vostre lloc de treball. Per acabar, hem de dir que en l’activitat formativa la riquesa afegida vindrà condicionada per les experiències compartides i la praxi amb els altres integrants del curs.