Ètica i deontologia policial

Aquest manual té com a nucli d’interès ajudar i comprendre com actua la policia, les actituds davant els requeriments socials, els comportaments professionals, els valors i les conductes personals i col·lectives.

Tipologia del recurs: 
Base conceptual
Àrea de coneixement: 
Habilitats personals
Destinataris: 
Personal de la policia local
Requeriments de visualització: 

Instal·lació de Adobe Acrobat Reader

Accedir a recurs