Centre de recursos

En aquest espai, pots visualitzar els recursos formatius dels diferents cursos. Pots trobar una gran varietat de recursos: interactius, materials en HTML, PDF, vídeos, àudios i diversos formats d'arxius. A la taula es mostra el nom del recurs que enllaça a la fitxa i accés públic d'aquest, el curs relacionat al material i el format del recurs.

Aquesta informació es pot filtrar segons l'àrea de coneixement al qual pertany, els destinataris, la tipologia i el format.A més a més, es pot fer una cerca per títol de recurs.

Recurs Cursos relacionats
Presentació de la informació, eines de visualització i infografies HTML
Principals tipus de zones de la infraestructura verda a escala local HTML
Programació de tasques de manteniment de jardins i espais verds HTML
Protocol Municipal PDF
Quadre de comandament integral per a comandaments intermedis Quadre de comandament integral per a comandaments intermedis PDF
Quadre de comandament integral per a directius Quadre de comandament integral per a directius/ves PDF
Qualitat en els equips de treball: mecanismes de millora contínua HTML
Què cal tenir clar abans de delegar? Tècniques de delegació HTML
Redacció de documents policials HTML
Redacció i presentació d’informes Redacció d'informes. Criteris de redacció administrativa en l'àmbit dels serveis a la comunitat.
Redacció d'informes. Criteris de redacció administrativa en l'àmbit dels serveis juridicoeconòmics.
Redacció d'informes. Criteris de redacció administrativa en l'àmbit dels serveis tècnics.
Redacció d'informes: criteris de redacció administrativa per a tècnics
HTML
Redacció mitjançant el correu electrònic Redacció mitjançant correu electrònic HTML
Relacionar taules per a definir la base dades Ms Access 2010 Nivell 1 HTML
Representació gràfica de les dades Ms Excel 2010 Nivell 1 HTML
Resolució d'hipòtesis Ms Excel 2010 Nivell 2 HTML
Resolució de conflictes a l'equip de treball HTML
Revisar el document Ms Word 2010 Nivell 1 HTML
Serveis dels ecosistemes i infraestructura verda HTML
Tasques, notes i diari Ms Outlook 2010 HTML
Taules dinàmiques Ms Excel 2010 Nivell 2 HTML
Tècniques d'expressió escrita Tècniques d'expressió escrita HTML

Pàgines