Centre de recursos

En aquest espai, pots visualitzar els recursos formatius dels diferents cursos. Pots trobar una gran varietat de recursos: interactius, materials en HTML, PDF, vídeos, àudios i diversos formats d'arxius. A la taula es mostra el nom del recurs que enllaça a la fitxa i accés públic d'aquest, el curs relacionat al material i el format del recurs.

Aquesta informació es pot filtrar segons l'àrea de coneixement al qual pertany, els destinataris, la tipologia i el format.A més a més, es pot fer una cerca per títol de recurs.

Recurs Cursos relacionats
Cas pràctic 2: "Una tarima a l'escola" (personal d'oficis) Flash interactiu
Codi de conducta dels empleats públics. Deures dels empleats públics Introducció a l'administració local HTML
Com tractar les situacions difícils? Tractament de situacions difícils en l'atenció a la ciutadania HTML
Combinar correspondència Ms Word 2010 Nivell 2 HTML
Combinar correspondència: pluritramesa Ms Word 2003 Nivell 2 HTML
Coneix els documents Redacció de documents administratius Flash interactiu
Creació d'informes Ms Access 2010 Nivell 1 HTML
Creació de formularis Ms Access 2010 Nivell 1 HTML
Crear índexs automàtics Ms Word 2010 Nivell 2 HTML
Crear índexs automàtics de llibres Ms Word 2003 Nivell 2 HTML
Crear una base de dades amb Ms Excel Ms Excel 2010 Nivell 1 HTML
Crear una base de dades amb Ms Excel Ms Excel 2003 Nivell 1 HTML
Crear una base de dades amb Open Calc Open office Calc.Nivell 1 HTML
Data Pilot Open office Calc. Nivell 2 HTML
Direcció de persones per a comandaments públics Direcció de persones per a comandaments públics PDF
Direcció de persones per a directius/ives públics/ques Direcció de persones per a directius/ves públics PDF
Direcció estratègica per a directius/ives públics/ques PDF
Dirigir l'equip de treball Direcció de projectes HTML
Disseny d'informes avançats Ms Access 2010 Nivell 2 HTML
Disseny d'informes avançats fitxer Ms Access 2003 Nivell 2 HTML

Pàgines