Centre de recursos

En aquest espai, pots visualitzar els recursos formatius dels diferents cursos. Pots trobar una gran varietat de recursos: interactius, materials en HTML, PDF, vídeos, àudios i diversos formats d'arxius. A la taula es mostra el nom del recurs que enllaça a la fitxa i accés públic d'aquest, el curs relacionat al material i el format del recurs.

Aquesta informació es pot filtrar segons l'àrea de coneixement al qual pertany, els destinataris, la tipologia i el format.A més a més, es pot fer una cerca per títol de recurs.

Recurs Cursos relacionats
Cas 2. Diagnosi estratègica de la província de Barcelona Anàlisi estratègic per a directius HTML
Cas 2. Dissenyar l’avaluació d’un projecte Avaluació de projectes HTML
Cas 2. Esports d'equip Direcció de persones per a comandaments públics HTML
Cas 2. Execució del pla estratègic de Valiana emprenedora HTML
Cas 2. Gestió de la Unitat de Promoció dels Productes de la Terra Planificació orientada a resultats per a comandaments públics HTML
Cas 2. Lideratge del projecte de promoció econòmica Direcció de persones per a directius/ves públics HTML
Cas 2. L’Agència de Promoció Turística: desenvolupament de la direcció Direcció estratègica per a directius/ves públics HTML
Cas 2. Quadre de comandament integral per a l’Equip de Govern Quadre de comandament integral per a directius/ves HTML
Cas 2. Sistema de control de qualitat del Servei d’Atenció a la Ciutadania Quadre de comandament integral per a comandaments intermedis HTML
Codi de conducta dels empleats públics. Deures dels empleats públics HTML
Com tractar les situacions difícils? Tractament de situacions difícils en l'atenció a la ciutadania HTML
Combinar correspondència Ms Word 2010 Nivell 2 HTML
Coneix els documents Redacció de documents administratius Flash interactiu
Creació d'informes Ms Access 2010 Nivell 1 HTML
Creació de formularis Ms Access 2010 Nivell 1 HTML
Crear índexs automàtics Ms Word 2010 Nivell 2 HTML
Crear una base de dades amb Ms Excel Ms Excel 2010 Nivell 1 HTML
Direcció de persones per a comandaments públics Direcció de persones per a comandaments públics PDF
Direcció de persones per a directius/ives públics/ques Direcció de persones per a directius/ves públics PDF
Direcció estratègica per a directius/ives públics/ques PDF

Pàgines