Centre de recursos

En aquest espai, pots visualitzar els recursos formatius dels diferents cursos. Pots trobar una gran varietat de recursos: interactius, materials en HTML, PDF, vídeos, àudios i diversos formats d'arxius. A la taula es mostra el nom del recurs que enllaça a la fitxa i accés públic d'aquest, el curs relacionat al material i el format del recurs.

Aquesta informació es pot filtrar segons l'àrea de coneixement al qual pertany, els destinataris, la tipologia i el format.A més a més, es pot fer una cerca per títol de recurs.

Recurs Cursos relacionats
Atenció al ciutadà PDF
Automatitzar accions Ms Access 2010 Nivell 2 HTML
Automatitzar accions Ms Word 2010 Nivell 2 HTML
Automatitzar accions amb Ms Excel Ms Excel 2010 Nivell 2 HTML
Avaluació de projectes Avaluació de projectes PDF
Avaluació de serveis Avaluació de serveis PDF
Calcular en una base de dades Ms Excel 2010 Nivell 2 HTML
Cas 1. Avaluació dels programes de Joventut a Vilamar Avaluació de serveis HTML
Cas 1. Creació de l'equip per al projecte de promoció econòmica Direcció de persones per a directius/ves públics HTML
Cas 1. Creació d’una unitat de promoció a l’Ajuntament de la Coma Planificació orientada a resultats per a comandaments públics HTML
Cas 1. El velòdrom de Salines Anàlisi estratègic per a directius HTML
Cas 1. L'Agència de Promoció Turística: planificació i direcció estratègica Direcció estratègica per a directius/ves públics HTML
Cas 1. L'avaluació comença amb la planificació Avaluació de projectes HTML
Cas 1. La rehabilitació dels casals d'avis de Nouvella, Anàlisi estratègic per a comandaments HTML
Cas 1. Quadre de comandament integral en una unitat de gestió a Vilamar Quadre de comandament integral per a directius/ves HTML
Cas 1. Quadre de comandament per al Servei Local d’Ocupació de Vilamar Quadre de comandament integral per a comandaments intermedis HTML
Cas 1. Tensió a l'OAC Direcció de persones per a comandaments públics HTML
Cas 1. Valiana emprenedora HTML
Cas 2. Avaluació del Servei d'Atenció al Ciutadà de Vilamar Avaluació de serveis HTML
Cas 2. Diagnosi estratègica de Farinell Anàlisi estratègic per a comandaments HTML

Pàgines