Centre de recursos

En aquest espai, pots visualitzar els recursos formatius dels diferents cursos. Pots trobar una gran varietat de recursos: interactius, materials en HTML, PDF, vídeos, àudios i diversos formats d'arxius. A la taula es mostra el nom del recurs que enllaça a la fitxa i accés públic d'aquest, el curs relacionat al material i el format del recurs.

Aquesta informació es pot filtrar segons l'àrea de coneixement al qual pertany, els destinataris, la tipologia i el format.A més a més, es pot fer una cerca per títol de recurs.

Recurs Cursos relacionats
Aprofundim en la comunicació (personal d'oficis i personal tècnic i administratiu) HTML
Art amb Ms PowerPoint Ms PowerPoint 2003 Nivell 1 HTML
Art amb Ms PowerPoint i enllaços Ms PowerPoint 2010 Nivell 1 HTML
Art amb Ms Word Ms Word 2003 Nivell 1 HTML
Art amb Word Ms Word 2010 Nivell 1 HTML
Atenció al ciutadà PDF
Automatitzar accions Ms Access 2010 Nivell 2 HTML
Automatitzar accions Ms Word 2010 Nivell 2 HTML
Automatitzar accions Ms Word 2003 Nivell 2 HTML
Automatitzar accions amb Ms Excel Ms Excel 2010 Nivell 2 HTML
Automatitzar accions amb Ms Excel Ms Excel 2003 Nivell 2 HTML
Avaluació de projectes Avaluació de projectes PDF
Avaluació de serveis Avaluació de serveis PDF
Calcular a una base de dades Ms Excel 2003 Nivell 2 HTML
Calcular amb bases de dades d'Open Calc Open office Calc. Nivell 2 HTML
Calcular en una base de dades Ms Excel 2010 Nivell 2 HTML
Cas 1. Avaluació dels programes de Joventut a Vilamar Avaluació de serveis HTML
Cas 1. Creació de l'equip per al projecte de promoció econòmica Direcció de persones per a directius/ves públics HTML
Cas 1. Creació d’una unitat de promoció a l’Ajuntament de la Coma Planificació orientada a resultats per a comandaments públics HTML
Cas 1. El velòdrom de Salines Anàlisi estratègic per a directius HTML

Pàgines