Centre de recursos

En aquest espai, pots visualitzar els recursos formatius dels diferents cursos. Pots trobar una gran varietat de recursos: interactius, materials en HTML, PDF, vídeos, àudios i diversos formats d'arxius. A la taula es mostra el nom del recurs que enllaça a la fitxa i accés públic d'aquest, el curs relacionat al material i el format del recurs.

Aquesta informació es pot filtrar segons l'àrea de coneixement al qual pertany, els destinataris, la tipologia i el format.A més a més, es pot fer una cerca per títol de recurs.

Recurs Cursos relacionats
Investigació d'accidents de circulació HTML
L'administració electrònica. Nivell avançat Introducció a l'administració local HTML
L'administració electrònica. Nivell avançat 2 Introducció a l'administració local HTML
L'administració electrònica. Nivell introducció Introducció a l'administració local HTML
L'agenda de treball Planificació i organització personal del treball (semipresencial) HTML
L'organització dels missatges Ms Outlook 2003 HTML
L'ús de les plantilles per unificar les presentacions Ms PowerPoint 2003 Nivell 2 HTML
La comunicació en l'atenció al ciutadà Tractament de situacions difícils en l'atenció a la ciutadania HTML
La conducció de la reunió Conducció de reunions HTML
La direcció de projectes a l'administració local Direcció de projectes HTML
La imatge corporativa en l’atenció a la ciutadania HTML
La imatge corporativa, l'acollida personalitzada i el tractament de situacions difícils" (personal d'oficis i personal tècnic i administratiu) HTML
La impressió de les presentacions Ms PowerPoint 2010 Nivell 1 HTML
La impressió de les presentacions Ms PowerPoint 2003 Nivell 1 HTML
La missatgeria Ms Outlook 2010 HTML
La missatgeria Ms Outlook 2003 HTML
La motivació en l'àmbit de treball Motivació d'equips HTML
La planificació i l'organització com a hàbit Planificació i organització personal del treball (semipresencial) HTML
La puntuació PDF
Les abreviacions PDF

Pàgines