Centre de recursos

En aquest espai, pots visualitzar els recursos formatius dels diferents cursos. Pots trobar una gran varietat de recursos: interactius, materials en HTML, PDF, vídeos, àudios i diversos formats d'arxius. A la taula es mostra el nom del recurs que enllaça a la fitxa i accés públic d'aquest, el curs relacionat al material i el format del recurs.

Aquesta informació es pot filtrar segons l'àrea de coneixement al qual pertany, els destinataris, la tipologia i el format.A més a més, es pot fer una cerca per títol de recurs.

Recurs Cursos relacionats
Els tractaments protocolaris PDF
Enumerar les opcions i crear llistes Ms Word 2010 Nivell 1 HTML
Enumerar opcions, crear llistes Ms Word 2003 Nivell 1 HTML
Escriu amb estil Redacció de documents administratius HTML
Estructura dels problemes de decisió Anàlisi de problemes i presa de decisions HTML
Ètica i deontologia policial PDF
Explotació avançada d'una base dades Ms Access 2010 Nivell 2 HTML
Explotació avançada d’una base de dades Ms Access 2003 Nivell 2 HTML
Explotació estàndard d’una base dades Ms Access 2010 Nivell 1 HTML
Explotació estàndard d’una base de dades Ms Access 2003 Nivell 1 HTML
Formularis amb macros Ms Access 2010 Nivell 2 HTML
Funcions bàsiques Ms Excel 2010 Nivell 1 HTML
Funcions bàsiques Ms Excel 2003 Nivell 1 HTML
Funcions bàsiques. Open Office Calc Open office Calc.Nivell 1 HTML
Funcions d'ús avançat Ms Excel 2003 Nivell 2 HTML
Funcions d'ús avançat. Open Office Calc Open office Calc. Nivell 2 HTML
Funcions d’ús avançat Ms Excel 2010 Nivell 2 HTML
Gestió de projectes PDF
Gestió del canvi en les administracions locals PDF
Gestió del temps i delegació PDF

Pàgines