Centre de recursos

En aquest espai, pots visualitzar els recursos formatius dels diferents cursos. Pots trobar una gran varietat de recursos: interactius, materials en HTML, PDF, vídeos, àudios i diversos formats d'arxius. A la taula es mostra el nom del recurs que enllaça a la fitxa i accés públic d'aquest, el curs relacionat al material i el format del recurs.

Aquesta informació es pot filtrar segons l'àrea de coneixement al qual pertany, els destinataris, la tipologia i el format.A més a més, es pot fer una cerca per títol de recurs.

Recurs Cursos relacionats
Atenció al ciutadà PDF
Automatitzar accions Ms Access 2010 Nivell 2 HTML
Automatitzar accions Ms Word 2010 Nivell 2 HTML
Automatitzar accions amb Ms Excel Ms Excel 2010 Nivell 2 HTML
Avaluació de projectes Avaluació de projectes PDF
Avaluació de serveis Avaluació de serveis PDF
Calcular amb bases de dades d'Open Calc Open office Calc. Nivell 2 HTML
Calcular en una base de dades Ms Excel 2010 Nivell 2 HTML
Cas 1. Avaluació dels programes de Joventut a Vilamar Avaluació de serveis HTML
Cas 1. Creació de l'equip per al projecte de promoció econòmica Direcció de persones per a directius/ves públics HTML
Cas 1. Creació d’una unitat de promoció a l’Ajuntament de la Coma Planificació orientada a resultats per a comandaments públics HTML
Cas 1. El velòdrom de Salines Anàlisi estratègic per a directius HTML
Cas 1. L'Agència de Promoció Turística: planificació i direcció estratègica Direcció estratègica per a directius/ves públics HTML
Cas 1. L'avaluació comença amb la planificació Avaluació de projectes HTML
Cas 1. La rehabilitació dels casals d'avis de Nouvella, Anàlisi estratègic per a comandaments HTML
Cas 1. Quadre de comandament integral en una unitat de gestió a Vilamar Quadre de comandament integral per a directius/ves HTML
Cas 1. Quadre de comandament per al Servei Local d’Ocupació de Vilamar Quadre de comandament integral per a comandaments intermedis HTML
Cas 1. Tensió a l'OAC Direcció de persones per a comandaments públics HTML
Cas 1. Valiana emprenedora HTML
Cas 2. Avaluació del Servei d'Atenció al Ciutadà de Vilamar Avaluació de serveis HTML

Pàgines