Centre de recursos

En aquest espai, pots visualitzar els recursos formatius dels diferents cursos. Pots trobar una gran varietat de recursos: interactius, materials en HTML, PDF, vídeos, àudios i diversos formats d'arxius. A la taula es mostra el nom del recurs que enllaça a la fitxa i accés públic d'aquest, el curs relacionat al material i el format del recurs.

Aquesta informació es pot filtrar segons l'àrea de coneixement al qual pertany, els destinataris, la tipologia i el format.A més a més, es pot fer una cerca per títol de recurs.

Recurs Cursos relacionats
Activitats autoformatives. Quadre de comandament integral per a comandaments intermedis Quadre de comandament integral per a comandaments intermedis HTML
Activitats autoformatives.Quadre de comandament integral per a directius Quadre de comandament integral per a directius/ves HTML
Activitats d'autoaprenentatge. Avaluació de projectes HTML
Activitats d'autoaprenentatge. Anàlisi estratègica per a comandaments públics Anàlisi estratègic per a comandaments HTML
Activitats d'autoaprenentatge. Anàlisi estratègica per a directius/ives públics i públiques Anàlisi estratègic per a directius HTML
Activitats d'autoaprenentatge. Avaluació de serveis Avaluació de serveis HTML
Activitats d'autoaprenentatge. Direcció de persones per a comandaments públics Direcció de persones per a directius/ves públics HTML
Activitats d'autoaprenentatge. Planificació estratègica per a directius/ives públics HTML
Activitats d'autoaprenentatge. Planificació orientada a resultats Planificació orientada a resultats per a comandaments públics HTML
Activitats d'autoaprenentatge.Direcció de persones per a comandaments públics HTML
Activitats d'autoaprenentatge.Direcció estratègica per a directius/ives públics/ques Direcció estratègica per a directius/ves públics HTML
Actualització de dret processal penal: la declaració en judicis HTML
Agilitzar càlculs amb l’ús de plantilles Ms Excel 2010 Nivell 2 HTML
Agilitzar el disseny de la presentació amb l’ús dels patrons Ms PowerPoint 2010 Nivell 2 HTML
Anàlisi estratègica per a comandaments públics Anàlisi estratègic per a comandaments PDF
Anàlisi estratègica per a directius/ives públics i públiques PDF
Animar una presentació Ms PowerPoint 2010 Nivell 2 HTML
Aprofundim en la comunicació (personal d'oficis i personal tècnic i administratiu) HTML
Art amb Ms PowerPoint i enllaços Ms PowerPoint 2010 Nivell 1 HTML
Art amb Word Ms Word 2010 Nivell 1 HTML

Pàgines