Agilita els càlculs amb l'ús de les plantilles

Aquest material t'ajudarà a crear una plantilla, conèixer els diferents models de plantilla existents i veure la protecció dels fulls de càlcul i els llibres.

Tipologia del recurs: 
Base conceptual i exercicis
Àrea de coneixement: 
Competències TIC
Destinataris: 
Tècnics de gestió interna
Tècnics d'intervenció directa amb les persones
Tècnics de serveis a la comunitat
Tècnics de serveis tècnics municipals
Personal administratiu
Requeriments de visualització: 

Instal·lació d'un navegador web (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, etc.) i pluguin d'Adobe Flash Player

    

Accedir a recurs

Cursos Relacionats

Ms Excel 2003 Nivell 2

Conéixer funcions d'ús avangat. Saber concatenar funcions. Adquirir mecánica procedimental per poder aplicar qualsevol funció disponible en el programa. Conèixer i saber emprar les plantilles de Ms Excel. Saber aplicar protecció sobre un llibre, full de càlcul o plantilla. Conèixer a fons totes les opcions dels gràfics de Ms Excel. Saber personalitzar gràfics. Saber combinar gràfics. Conèixer el concepte de taula dinàmica. Saber dissenyar una taula dinàmica.

Recursos relacionats